0.2 на сто от БВП са разходите за евроизискванията за безопасност на труда

Малко над 86 млн.лв. са общите разходи за въведените с директивите на Европейския съюз нови изисквания и норми за безопасността и здравето при работа, съобщи във вторник заместник социалният министър Валери Апостолов, на дискусия за европейските перспективи в социалната политика.

Разходите, изчислени чрез оценка на въздействието на въведените норми, се отнасят за всички 161 892 предприятия у нас със заетите в тях 2 185 621 души и около 1 300 000 обособени работни места във всички икономически дейности.

Стойността на тези разходи е около 1 процент от общите инвестиции в икономиката за 2003 г. и около 0.2 на сто от Брутния вътрешен продукт на страната за 2004 г. Според Апостолов това е относително малка величина и не представляват значима финансова тежест за фирмите.

Изследването показва, че около 50 процента от фирмите, основно средните и големите, са инвестирали в основните мерки за подобряване на безопасността и здравето на работниците си. Микро и малките предприятия изпълняват минималните изисквания, като инвестират основно в мерки с нефинансов характер.

Според изследването, всяка предотвратена трудова злополука спестява на фирмата 45 загубени работни дни.

Осигурителните вноски за трудова злополука и професионална болест са диференцирани от 0.1 до 1.1 на сто от осигурителния доход на работещите, в зависимост от степента на риска за съответната дейност. Апостолов посочи, че за над 115 000 работодатели осигурителната вноска ще се намали, за над 20 000 ще се увеличи, а за около 20 000 размерът ще се запази непроменен.     

Валери Апостолов съобщи, че предстои правителството да приеме постановление, с което да определи професии, работни места и  видове дейности, при които работодателят задължително да застрахова за своя сметка за риска "Трудова злополука" работниците и служителите.

Споделяне

Още от България