1 млн. българи виждат конспирация във ваксините и смятат, че не са безопасни

1 млн. българи виждат конспирация във ваксините и смятат, че не са безопасни

Около 1 млн. българи приемат, че задължителната ваксинация е част от световна конспирация и не е безопасна. Макар половината от пълнолетното население да не споделя това виждане, относително висок е делът на хората, които не знаят или не могат да преценят - 34%. Това показват данните от проучване на изследователския център “Тренд“ по поръчка на в. “24 часа“.

За 82% от българите е по-скоро важно или изключително важно родителите да имунизират с ваксини децата си. А 73% са на мнение, че родители, които не имунизират децата си постъпват безотговорно. Данните показват, че сред хората с висше образование липсата на имунизация в най-голяма степен се определя като безотговорност за сметка на хората с основно или по-ниско образование.

Според отговорилите, че изобщо не е важно или по-скоро не е важно родителите да имунизират децата си, за една четвърт основният аргумент е че ваксините са “вредни за здравето /може да им навредят/ не е безопасно/има рискове“, за 23%  имунизацията има “странични ефекти/ опасност от отключване на състояние, за които лекарите не знаят (алергии, усложнения, други заболявания)“.

85% посочват, че имунизацията чрез ваксини е важна за децата. 5% от българите са на противоположно мнение, а 10% не могат да преценят. Близо две трети са на мнение, че имунизациите са безопасни. 19% са на обратното мнение.

Изследователите отбелязват, че 1 % от извадката отговаря на 55 хил. души, което означава, че малко над 1 млн. българи смятат, че имунизацията с ваксини не е безопасна.

72% смятат, че имунизацията е ефективна, а 9% са на обратното  мнение.


Според 67% от българите държавата трябва да прилага по-строг и стриктен контрол върху редовната имунизация, докато 14% са на обратното мнение.

Близо половината от пълнолетните български граждани (48%) са на мнение, че трябва да бъдат санкционирани родителите, които не поставят ваксини на децата си.

Една четвърт са на противоположното мнение. На този въпрос прави впечатление, че в селата за сметка на столицата се налага по-консервативно мнение спрямо темата – малко над половината от живеещите в селата смятат, че трябва да се наложат санкции, докато в столицата делът е близо една трета.

В проучването е тестван въпрос с конкретни санкции, които да бъдат налагани при липса на имунизация. В най-голям дял, 32%, смятат, че това е техен избор и не трябва да бъдат санкционирани. 18% са на мнение, че трябва да бъдат наложени парични санкции, 15% комбинирано наказание от наказателна отговорност и парични санкции. 9% смятат, че е необходима само наказателна отговорност.

Основен акцент в проучването е свързан с тестване на нагласите на българите по отношение на популярни конспирации и митове по отношение на темата с ваксините.

14% от българите са на мнение, че ваксините могат да причинят/отключат аутизъм, което означава, че 770 000 българи споделят това мнение.

Близо половината от българите обаче не знаят или не могат да преценят. Още по-висок е делът на българите, които смятат, че ваксините могат да доведат до алергии – 35%, което в числово изражение се равнява на близо 2 млн.

Делът на несъгласните с това твърдение е по-нисък от съгласните – 28%.

Прави впечатление и високият дял на българи, които приемат, че задължителната ваксинация е част от световна конспирация – 18% (близо 1 млн. българи). Близо половината от пълнолетното население са на обратната позиция. И на това твърдение се запазва висок делът на тези, които посочват, че "не знаят/ не могат да преценят“ (34%).

29% са на мнение, че многото ваксини претоварват имунната система на децата, докато 34% са на обратното мнение.

Една от важните теми, свързани с имунизацията с ваксини, е  набавянето на информация. Малко над две трети от българите търсят такава информация от лекари, 39 процентни пункта се информират от телевизията. На трета позиция с 22 процентни пункта е съответно събирането на информация от приятели/ семейство.

Интернет медиите, форуми, както и социалните мрежи също остават канали за информация с дялове под 10 процентни пункта.  

Споделяне

Още по темата

Още от България