10 000 деца са изведени от институциите в България за последните 10 години

10 000 деца са изведени от институциите в България за последните 10 години

Около 10 000 деца са изведени от институциите в България през последните 10 години, с което процесът по деинституционализация в страната отчита сериозен напредък. Това каза новият представител на УНИЦЕФ за България Мария Хесус Конде при първата си среща с вицепремиера и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин.

“Надявам се продуктивното сътрудничество между социалното министерство и УНИЦЕФ, насочено към подобряване на качеството на живот на децата, намаляване на неравнопоставеността и насърчаване на социалното включване на младежите да продължи все така успешно“, каза министър Калфин.

Усилията на Министерството на труда и социалната политика са насочени към извеждането на децата от институциите, развитието на социални услуги и осигуряване на по-гъвкавото им финансиране. По данни на Министерството, за последните 5 години децата в специализирани институции са намалели тройно.

В момента 1 836 деца са настанени в 81 специализирани институции. Същевременно за същия период, са се увеличили двойно предоставяните социалните услуги. През 2015 г. те са 459 за над 11 700 потребители. За предоставянето на интегрирани услуги за ранно детско развитие значителна роля ще има и новата Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

Калфин и Мария Хесус Конде обсъдиха и подготовката на новия двугодишен работен план за изпълнение на Плана за действие към Програмата на УНИЦЕФ в България за периода 2013-2017 г. В него са залегнали области като деинституционализация, ранно детско развитие, подкрепа на уязвимите деца и тези с увреждания, реформа в младежкото правосъдие и образователната система.

Споделяне

Още от България