10 500 евро изплаща България заради бавно правосъдие

Правителството на България прие решение за изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по още две дела за бавно правосъдие. 10 500 евро ща плати държавата заради осъдителните присъди по делата "Хамънов срещу България" и "Белчев срещу България".

Министерството на правосъдието в срок до 8 октомври 2004 г. трябва да изплати на жалбоподателите присъдените обезщетения: на Николай Томов Хамънов - 4 000 евро за претърпените неимуществени вреди; на Антон Белчев Белчев - 2 500 евро за претърпените неимуществени вреди и на адвоката Михаил Екимджиев - 4 000 евро за направените разходи по двете дела.

През 1996 г. срещу Хамънов и Белчев и срещу и други седем души е било образувано предварително производство по обвинения в злоупотреба със служебно положение. Към днешна дата наказателното производство все още не е приключило.

В решението от 8 април 2004 г. по делото Белчев срещу България ЕСПЧ единодушно е приел, че е нарушено правото на жалбоподателя да бъде своевременно изправен пред съд или пред длъжностно лице, упълномощено от закона да изпълнява съдебни функции. Съдът отбелязва също, че властите не са посочили и достатъчно причини, които да оправдаят задържането на жалбоподателя за период от 4 месеца и 14 дни, както и че воденото срещу него наказателно производство, продължило повече от 7 години, е в противоречие с изискванията на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи.

По делото "Хамънов срещу България" ЕСПЧ е констатирал, че българските власти не са посочили достатъчно причини, които да оправдаят предварителното задържане и поради това то е необосновано за част от периода.

Още от България