10-годишната абсолютна давност за дълговете няма да важи със задна дата

Обратното действие на разпоредбата е обявено за противоконституционно

10-годишната абсолютна давност за дълговете няма да важи със задна дата

Очаквано Конституционният съд обяви за противоконституционно прилагането със задна дата на гласуваната през ноември миналата година 10-годишна абсолютна давност за частните дългове на физическите лица.

Това стана, след като в началото на февруари тази година Висшият адвокатски съвет оспори пред КС прилагането на разпоредбата за заварените дългове. Така, едно от основните "постижения" на предходното Народно събрание, което ГЕРБ и "Обединени патриоти" изтъкваха пред избирателите си - спасяването на стотиците хиляди "вечни длъжници", на практика няма да произведе ефект в следващите 10 години.

Текстовете за давността ще влязат в сила на 2 юни 2021 г., но след решението на КС от 20 април те няма да важат със задна дата, а ще действат само занапред - тоест за нови задължения, които предстои да се натрупат след 2 юни, или за заварени дългове, при които обаче 10-годишният срок ще започне да тече от 2 юни 2021 г., а не от дата в миналото, както гласуваха депутатите миналата година.

Решението на КС е взето с 10 гласа "за", а докладчикът по делото Филип Димитров и Гроздан Илиев са го подписали с особено мнение.

Спорният параграф 2, който бе обявен за противоконституционен, гласи: "За заварените случаи давността по чл. 112 започва да тече от деня, в който вземането е станало изискуемо. При висящо изпълнително производство давността започва да тече от първото действие по изпълнението, а когато такова не е образувано – от деня на влизането в сила на акта, с който е признато вземането". На практика след решението на КС и за заварените случаи давността ще започне да тече от 2 юни 2021 г.

Според приетите в края на миналата година текстове с изтичането на 10-годишна давност се погасяват всички вземания срещу физически лица, независимо от прекъсването ѝ, стига те да не са отсрочени или разсрочени и да не попадат сред 8-те изключения в закона. Това значи, че след изтичането на срока от 10 години за длъжниците няма да има никакви правни последици от факта, че не са погасили задължението си, а кредиторите им губят парите си завинаги. 10-годишният срок няма да тече единствено по време на съдебния процес срещу длъжника за установяване на вземането.

Срещу промените в Закона за задълженията и договорите се обявиха десетки организации, но в крайна сметка те бяха приети практически единодушно от Народното събрание.

През февруари адвокатурата не оспори разпоредбата на чл. 112 ЗЗД (тоест самото въвеждане на абсолютната давност), а само параграф 2 от закона, с който се урежда моментът, от който тя ще започне да тече за заварените случаи, обясниха тогава от Висшия адвокатски съвет.

Според Висшия адвокатски съвет с този текст се придава недопустимо обратно действие на института на абсолютната давност, което е несъвместимо с принципите на неприкосновеност на частната собственост и на правовата държава, както и на границите на нормативна намеса в частноправните отношения.

Конституционният съд все още не е публикувал пълния текст на решението си, както и мотивите, поради което не е ясно с какви аргументи е приел тезата на адвокатурата.

Междувременно Мая Манолова от "Изправи се! Мутри вън" е внесла в деловодството на Народното събрание разработения по нейна инициатива още преди години законопроект за личния фалит, с който се прави опит да се облекчи положението на вечните длъжници. Предлагат се различни режими в зависимост от доходите и имуществото на изпадналите в тежко финансово положение граждани.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес