10 са кандидатите да строят пречиствателна станция в Попово

Десет чужди кандидати участват в търга за избор на строител на пречиствателна станция за отпадъчни води в Попово, предаде БТА. Техните оферти бяха публично отворени във вторник в Министерството на околната среда и водите.

В два от консорциумите съвместно с чужди дружества участват и българските фирми "Главболгарстрой" и "Газстроймонтаж". "Главболгарстрой" участва в смесено дружество Еnvironmential Contractors Popovo заедно с Heitkamp GmbH и Masstreatment Sys. "Газстроймонтаж" участва в консорциума SILEC CONSORTIUM заедно със SILEC.

При публичното отваряне на офертите бяха съобщени предлаганите от кандидатите цени за изграждането на обекта и общата сума за построяването и експлоатацията на пречиствателната станция за 12 години напред. Цената обаче е само един от критериите за оценка на офертите, има още много други показатели с различна тежест, уточни председателят на тръжната комисия Веселина Иванова.

Проектът се финансира по програма ИСПА. Той беше одобрен от Европейската комисия през 2002 година. За реализирането му страната ни ще получи безвъзмездна финансова помощ в рамките на 75 на сто от необходимите средства чрез ИСПА. Строителството на обекта трябва да завърши до края на 2007 година.

Основната цел на проекта е опазването на река Поповска, река Черни Лом и река Дунав от замърсяване чрез елиминиране на заустванията на непречистени отпадни води и третирането им в пречиствателна станция при спазване изискванията на директивата на ЕС относно пречиствателните станции за отпадни води от населени места.

Пречиствателната станция ще обслужва около 22 640 жители и ще осигурява пълното биологично пречистване на отпадните води от Попово. С разширяването на канализационната мрежа ще се осигури свързването на съществуващата канализация с новата пречиствателна станция. Предвижда се изграждане на главни колектори с обща дължина 9 900 м, свързване на 21 зауствания към главния колектор, изграждане на помпена станция за отпадъчни води и две пресичания на реката.

При осъществяването на проекта ще открият 200 временни работни места, а за експлоатацията на съоръженията ще бъдат наети около 30 специалисти на постоянна работа.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво цели разследването на ДАНС и МВР за скъпия ток?