100 години няма да стигнат да се навакса недостигът на медицински сестри

След приемането на България в ЕС всяка година емигрират по 1200 медицински сестри при годишен прием от 370 души в тази специалност. От Асоциацията на професионалистите по здравни грижи алармираха във вторник, че с този прием ще бъдат необходими сто години, за да се стигне минимумът, необходим за адекватни здравни грижи. И то, ако нито една сестра не емигрира през този период.

Сега броят на медицинските сестри е критично нисък - 29 150, като 2 331 от тях са работещи пенсионерки. За нормалното клинично съотношение между лекари и сестри, което е 2:1, България се нуждае от още 35 000 медицински сестри.

В Европейския съюз на 100 000 души население се падат по 750 медицински сестри, докато у нас съотношението е 425 сестри на 100 000 души.

От асоциацията настояват началната стартова заплата на медицинските сестри да бъде не по-ниска от 2.5 минимални работни заплати за страната. Освен това искат остойностяване на здравните грижи и целево финансиране от НЗОК за заплащането на медицинските сестри, работещи при общопрактикуващи лекари. Идеята е заплащането да е съобразено с броя пациенти и извършената дейност.

От асоциацията се оплакаха, че сега медицинските сестри, работещи при джипитата, изпълняват функциите на секретарки и само 1% от работното им време е посветено на грижи.

От съсловието настояват да се създадат центрове и домове за здравни грижи и да бъде създаден медицински стандарт за домашни здравни грижи.

Председателят на парламентарната комисия по здравеопазване Лъчезар Иванов обеща предложенията на асоциацията да бъдат обсъдени и да послужат за изготвянето на законодателни промени.

Споделяне

Още от България