100 млн. лв. допълнително за заплати в армията в Бюджет 2018

Финансовият план за догодина ще се смята при завишен икономически растеж от 3.9%

100 млн. лв. допълнително за заплати в армията в Бюджет 2018

Най-вероятно около 100 млн. лв. допълнително ще бъдат заделени за увеличение на заплатите в армията с Бюджет 2018 г., научи Mediapool от правителствени източници.

Преди дни министърът на отбраната Красимир Каракачанов обяви, че ще има повишение на заплатите в армията от 1 януари 2018 г., но не каза нито с какъв процент, нито каква сума ще бъде отделена за целта.

За да бъде отпусната сумата от 100 млн. лв. от бюджета обаче, финансовото министерство най-вероятно ще поиска МО да направи за диференцирано вдигане на заплатите, което да отиде при военните, а не при администрацията.

Очаква се до около две седмици финансовият министър Владислав Горанов да публикува проектобюджета за следващата година. Междувременно, в четвъртък късно вечерта ведомството му обяви макрорамката на Бюджет 2018, съдържаща се в есенната макроикономическа прогноза.

Чувствително се завишават очакванията на МФ за ръста на икономиката през 2017 г. и следващите три години. Тази година растежът вероятно ще достигне най-високото си ниво след началото на световната финансова криза – 4% вместо първоначално прогнозираните 3%, както наскоро обяви финансовият министър Владислав Горанов. През следващите три години се очаква този растеж да се запази, като са заложени нива от 3.9%. Това е и растежът, върху който ще се изчислява бюджетът на държавата за догодина.

Преди три дни Националният статистически институт (НСИ) ревизира растежа на икономиката за 2016 г. на 3.9% вместо първоначално обявените 3.4%, което е най-високото му ниво до момента от началото на кризата насам. Промяната е отчетена в есенната прогноза, посочват от МФ, за да избегнат скандалите от предходната година, когато ексдепутатът от ДПС и бивш министър Петър Чобанов поиска да се преработи целият бюджет заради несъответствие на есенната прогноза на МФ с ревизираните данни на НСИ.

Реалният растеж през първата половина на 2017 г. е 3.7%, което е над първоначалната прогноза за 3%.

"Българската икономика се очаква да отбележи реален растеж на БВП от 4.0% през 2017 г., движена от вътрешното търсене и най-вече от частното потреб-ление. Нарастването на реалния разполагаем доход на домакинствата и положителното развитие на па-зара на труда през първата половина на годината подкрепиха ръста на частното потребление, а по-високите правителствени разходи за заплати и издръжка се отразиха в повишение на публичното потребление", посочват от МФ.

Според прогнозата през 2018 г. икономическият растеж слабо ще се забави до 3.9% поради по-ниското търсене на основни търговски партньори на страната, което ще ограничи растежа на износа на стоки и услуги до 5.9%. Възходът при вътрешното търсене обаче ще се запази благодарение на по-високите правителствени разходи. Крайното потребление ще се повиши с 4.7%, а ръстът при инвестициите ще се ускори до 4.3%, смятат от МФ. При засилване на вътрешното търсене растежът на вноса на стоки и услуги ще достигне 7.1% и нетният износ ще има отрицателен принос към растежа на БВП, възлизащ на 0.5 процентни пунка, пише в прогнозата.

На пазара на труда през първата половина на 2017 г. беше отбелязано по-голямо оживление спрямо същия период на 2016 г. и въпреки очакваното забавяне в растежа на заетите до края на годината, средният темп на нарастване на заетостта за цялата 2017 г. ще се ускори до около 0.8%, се посочва в прогнозата.

През 2018 г. се очаква безработицата да се понижи допълнително до 6.2% и да продължи да пада през следващите години.

Министерството на финансите очаква производителността на труда да продължи да расте по-бавно (с около 3.4% годишно) от доходите от труд.

Средногодишната инфлация през 2017 г. се очаква да бъде 1.1%, като повишението на общото равнище на потребителските цени към 2020 г. се очаква да достигне 1.4%. Очакваното нарастване на международните цени ще се отрази в по-високи вътрешни цени на енергийните стоки и храните в сравнение с 2016 г., посочват от МФ. Очаква се да нараснат цените на услугите в хотели, ресторанти и други заведения за хранене, а останалите стоки с изключение на горивата да продължат да поевтиняват, макар и бавно.

Средногодишната инфлация през 2018 г. се прогнозира да бъде 1.4%, а в края на годината - 1.6%. Увеличението ще дойде от поскъпването на храните и горивата, както от засилването на базисната инфлация заради по-високото вътрешно търсене.

Ръстът на кредитирането ще се ускори, очаква още финансовото министерство. Към края на юли той беше 4.5%, но към края на 2018 г. той най-вероятно ще достигне 5.6%, а към 2020 г. – 6.7%, сочи още прогнозата на МФ.

Догодина се очаква обръщане във външната търговия, прогнозира още министерството. Номиналният ръст на вноса ще изпревари този на износа, отразявайки както ускорението на вноса на стоки в количествено отношение, така и лекото забавяне на износа на стоки, повлияно от влошеното търсене в рамките на ЕС. Тенденцията на изпреварващо нарастване на вноса над износа на стоки ще се запази до края на 2020 г., което ще доведе до плавно нарастване на търговския дефицит до 3% от БВП през 2020 г. Догодина МФ залага цената на петрола да достигне 52.6 щатски долара за барел.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес