100,7 млн. лв. раздава екоминистерството за проекти през 2005 г.

Бюджет от 100,7 млн. лв. за 2005 г. бе одобрен в понеделник от Управителния съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС), съобщиха от Министерството на околната среда и водите. На заседанието бе утвърден и отчетът на ПУДООС за миналата година, както и одобрени проекти за финансиране на инвестиционни и неинвестициино дейности за опазване на околната среда.

99 070 332 лв. са постъпили в предприятието през изминалата година от такси и санкции през 2004 г. За миналата година са изразходвани 69 733 901 лв. за безвъзмездни помощи и 13 457 632 лв. са отпуснати като безлихвени заеми.

Управителният съвет утвърди нови екопроекти на стойност 11 314 897 лв. От тях 9 862 665 лв. са безвъзмездни помощи за третиране на депа за твърди битови отпадъци, за оползотворяване на биоразградими оклуци чрез компостирането им и използването за тор. 1 033 397 лв. са предоставени за 11 проекта за екотуризъм и един - за защита на биоразнообразието. Раздадените безлихвени кредити са в размер на1 079 970 лв., казаха от МОСВ.

Споделяне

Още от Бизнес

Съгласни ли сте влизането на обществени места да става само със сертификат за ваксиниране, преболедуване или тест?