10.1% ръст на разходите на работодателите за труд

10.1% ръст на разходите на работодателите за труд

Продължава солидният ръст на разходите на работодателите за труд, става ясно от предварителните данни на Националния статистически институт.

През първото тримесечие на 2017 г. общите разходи на работодателите за един отработен час нарастват с 10.1% спрямо същия период на 2016 г. Увеличението в индустрията е с 10.5%, в услугите - с 10.6%, а в строителството - с 5.8%.

Най-високо е увеличението в секторите „Операции с недвижими имоти“ - 15.2%, „Професионални дейности и научни изследвания“ - 13.3%, „Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци“ - по 12.3%.

Най-нисък е ръстът в хотелиерството и ресторантьорството – 1.6%, в развлекателния бизнес – 3.8% и в строителството – 5.8%.

В общите разходи на работодателите за труд влиза заплатата и други разходи извън нея като например осигуровки. През първото тримесечие на 2017 г. спрямо същия период на 2016 г. разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 9.9%, а другите разходи - с 11.2%, става ясно още от данните на НСИ.

Споделяне

Още от Бизнес