10,187 млрд. лв. са приходите в бюджета за миналата година

Приходите в републиканския бюджет през 2004 г. са 10,187 млрд. лв., което е 112,5% от годишния разчет, съобщи в петък след правителственото заседание финансовият министър Милен Велчев. На заседанието министърът е представил изпълнението на бюджета за 2004 г.

Увеличението на приходите е с 1,02 млрд. лв. или с 11,1% повече спрямо 2003 г. Според Милен Велчев постигнатите резултати отразяват ефективността в работата на данъчната и митническата администрация, засиления контрол и излизането на светло на част от сивата икономика.

Данъчните приходи са 8,47 млрд. лв. или с 1,174 млрд. лв. повече от предходната година.

Постъпленията от косвени данъци са 6,065 млрд. лв., което е ръст от 24,4%. Събраните преки данъци са 2,405 млрд. лв. или с 9,4% повече от 2003 г. Неданъчните приходи са 1,7 млрд. лв., което е с 8,4% над планираните приходи, съобщи още Милен Велчев.

Бюджетните разходи са 9,757 млрд. лв. или с 5% повече от предвидените. Нелихвените разходи са 5,712 млрд. лв.

Лихвените плащания през 2004 г. са 692,5 млн. лв.

Извършените трансфери по републиканския бюджет са за 3,35 млрд. лв. На общините са предоставени 1,578 млрд. лв. От тях държавният трансфер на преотстъпения ДОД е 800 млн. лв., субсидията от централния бюджет е 631 млн. лв., а трансферът от други бюджети е 146, 9 млн. лв.

На НОИ са преведени 921,9 млн. лв.

Съдебната система е получила 170,8 млн. лв., което е с 52,7% повече от 2003 г.

Излишъкът по републиканския бюджет е 429,7 млн. лв. Фискалният резерв към 31 декември 2004 г. е 4,811 млрд. лв.

Споделяне

Още от Бизнес