10.5 млн.лв. печалба за полугодието отчете Първа инвестиционна банка

10.469 млн.лв. нетна печалба за полугодието отчете Първа инвестиционна банка в сряда. Пресофиса на финансовата институция съобщиха, че към края на първите шест месеца на 2004 г. ПИБ заема пето място в българската банкова система с 6.1% пазарен дял.

Близо 38 млн.лв. са приходите на ПИБ от банкови операции, което е увеличение с 21.94% в сравнение с първите шест месеца на миналата година. Банката отчита увеличение с 24.4 % до 27.8 млн. лв. на приходите от лихви и аналогични източници. Най-висок ръст е постигнат от доходите от такси и комисионни - с 42.2 на сто.

От януари до юни т.г. ПИБ е открила 26 нови клонове и офиси, с което общия им брой е стигнал 67.

Споделяне

Още от Бизнес