10.5 млрд. лв. са приходите в бюджета към края на август

Приходите в бюджета до края на август са 10.5 млрд. лв., което е с 18.3% или с 1.6 млрд. лв. повече от същия период на миналата година. Това е записано в доклад на министъра на финансите Пламен Орешарски за изпълнението на бюджета за осемте месеца на годината, приет от правителството в четвъртък.

В доклада на министъра се посочва, че през първото полугодие на 2007 г. българската икономика показва устойчиво развитие и висок растеж. За това е допринесло общото икономическо оживление от положителните ефекти за икономиката след присъединяването ни към Европейския съюз. За шестмесечието ръстът на БВП е 6.4%.

Повишаването на икономическата активност допринася и за рекордно ниската безработица, която е близка до средните нива за ЕС. През август тя е 7%, а средното равнище за ЕС е 6.8%.

Данъчните приходи за отчетния период са 9 млрд. лв. Те нарастват с близо 21% или с 1.55 млрд. лв. спрямо същия период на миналата година. Постъпленията от преки данъци са 2.6 млрд. лв., което е 87% от разчета за годината.

От косвени данъци в хазната са постъпили 6.4 млрд. лв., което е 66% от предвиденото за годината. Отчетеното през първите месеци на годината изоставане в приходите от ДДС, свързано с присъединяването ни към ЕС, вече е преодоляно, се казва в доклада на министъра. В края на август постъпленията от ДДС нарастват с близо 15% спрямо същия период на 2006 г. Много по-добри в сравнение с 2006 г. са постъпленията от акцизи, констатират авторите на доклада. Те са 2.1 млрд. лв., което е ръст от 534 млн. лв.

Неданъчните приходи за осемте месеца на годината са близо 1.3 млрд. лв. или 81% от заложените за 2007 г.

Постъпилите помощи по републиканския бюджет за януари – август са 192 млн. лв. Средствата са предимно за подпомагане на изпълнението на Шенгенското споразумение и за подобряване на бюджетните парични потоци, съгласно чл. 32 от Договора за присъединяването на България към ЕС.

Разходите към края на август са 7.85 млрд. лв. Нелихвените са 3.8 млрд. лв. Извършените лихвени плащания по бюджета са 535 млн. лв. или близо 74% от предвидените за годината. В сравнение със същия период на 2006 г. лихвените плащания намаляват с 2.7% или с близо 15 млн. лв.

Нетният размер на трансферите по републиканския бюджет е 3.1 млрд. лв. На общините са предоставени 1.3 млрд. лв. От тях държавният трансфер на преотстъпения данък по Закона за облагане доходите на физическите лица е 535 млн. лв., субсидията от централния бюджет е близо 700 млн. лв., трансферът от други бюджети е 45 млн. лв., а възстановената субсидия от предходни години в централния бюджет е под 1 млн. лв.

На социално-осигурителните фондове са преведени 1.2 млрд. лв. Съдебната система е получила 181 млн. лева, което е с 22% повече от миналата година.

Към края на август страната ни е внесла 359 млн. лв. като част от вноската по бюджета на Европейския съюз.

Излишъкът в републиканския бюджет е 2.6 млрд. лв. Фискалният резерв към 31 август т. г. е 7.9 млрд. лв.

 

Споделяне

Още от Бизнес