11 800 души с намалена трудоспособност са започнали работа от началото на годината

11 800 души с намалена трудоспособност са започнали работа от началото на годината

От началото на годината 11 800 души с намалена трудоспособност са започнали работа, като 3 900 от тях работят на първичния пазар на труда. Това съобщи Вяра Никова, от Агенцията по заетостта по време на Национална конференция по трудова заетост за хора с увреждания с фокус върху епилепсията. Никова призова хората с увреждания да се обръщат към бюрата по труда.

"Тази конференция поставя началото на една по-голяма и сериозна дискусия по темата за трудова заетост за хората с увреждания“, каза Веска Събева, председател на Асоциация на родители на деца с епилепсия, която е организатор на конференцията.

Темата за трудовата заетост за хората с увреждания е водеща тема в Европа.

“50% от хората, които работят в Агенцията за хората с увреждания са хора с увреждания.“, съобщи Минчо Коралски, директор Агенция за хората с увреждания, който в продължение на дискусията сподели, че трудовата заетост е голямо предизвикателство, което може да бъде преодоляно със социална икономика, не само със социални услуги.

Дискусионната сесия засегна темата както за основните форми и модели на заетост в Европа и България, така и статистически данни за брой на заети хора с увреждания.

Споделяне

Още от България

Как оценявате кандидата на ИТН за премиер?