11.3 млрд.евро е външният дълг на България в края на май

Брутният външен дълг на страната в края на май т.г. е 11.323 млрд. евро, което е 58.4 % от брутния вътрешен продукт (БВП) на страната. В сравнение с края на 2003 година, външният дълг нараства с 846.6 млн.евро, съобщиха във вторник от БНБ.

6% или 49 млн.евро от увеличението се дължи на курсови разлики.

Дългосрочните задължения на страната са 8.839 млрд.евро, а краткосрочните - 2.484 млрд. евро.

Публичният външен дълг в края на май е 7.266 млрд. евро или 37.5 % от БВП при 7.102 млрд.евро (40.4 % от БВП) в края на 2003 година.

В края на май външните задължения на частния сектор са 4.057 млрд. евро, като нарастват с 682.5 млн.евро спрямо края на 2003-та. Външният дълг на частните търговски банки е 895.7 млн.евро и бележи увеличение с 214.3 млн.евро за първите пет месеца на годината. Дългът на частните нефинансови предприятия възлиза на 3.161 млрд.евро, нараствайки с 468.2 млн.евро.

През първите пет месеца на тази година са изплатени 467.3 млн.евро по обслужването на брутния външен дълг - 310.4 млн. евро от публичния сектор и 156.9 млн. от частния.

Споделяне

Още от Бизнес

Колко време давате на новия парламент?