117 директори и зам.-шефове на средни училища са работили за ДС

117 директори и зам.-шефове на средни училища са работили за ДС

Общо 117 директори и зам.-директори на средни училища в страната са били сътрудници на Държавна сигурност и Разузнавателното управление на Генералния щаб на БНА.

Това стана ясно, след като комисията по досиетата обяви проверката на директорите и заместник-директорите на училища по Закона за народната просвета (решение №2-259 от 20 ноември 2013 г.).

Проверката е обхванала 7937 лица, които са заемали или заемат постове директори или зам.-директори средни училища в периода 2004-2013 г. Според закона за досиетата хората, заемаща тези длъжности, подлежат на задължителна проверка за принадлежност към комунистическите тайни служби (чл. 3, ал. 2, т. 3 от закона).

В 22 областни града има най-малко един зам.-директор или директор на училище, който е с агентурно минало. След сътрудниците преобладават агентите, но има някои щатни служители от Шесто управление на ДС за борба с идеологическата диверсия или от Пето управление на ДС – Управление безопасност и охрана (УБО), които също заемат директорски и зам.-директорски постове.

Най-много са директори и зам.-директори с досиета в София – 14 и Пловдив – 7. С по 3-ма агенти са областните градове Велико Търново, Пазарджик, Сливен и Добрич.

24 от обявените сътрудници са жени, останалите 93 – мъже.

Най-младият сътрудник е 46-годишният Стефан Радионов (1967) - директор на Основно училище "Иван Вазов" – Чакаларово, агент "ДЕЯН” на Областно управление на МВР-ДС Кърджали по линия на Първо главно управление на ДС от 1986 г.

Най-възрастният сътрудник е 73-годишният щатен служител на Шесто управление на ДС Кръстьо Муховски (1940), който е работил в идеологическото управление на ДС от 1974 г. и има завършена школа в КГБ. Муховски е директор на Частна езикова гимназия "Проф. Иван Апостолов" – София и заместник-директор на Частно средно общообразователно училище "Проф. Иван Апостолов" – София.

Миналата година комисията по досиетата обяви сътрудниците на комунистическите тоталитарни служби, заемащи ръководни постове във висшите учебни заведения в страната (от декември 2006 г. насам), както и агентите в Министерството на образованието и науката.

ОБЛАСТНИ ГРАДОВЕ

СОФИЯ

Ибрахим Карахасанов – директор на 136 основно училище "Любен Каравелов" – София;
Красимир Билев – директор на Професионална гимназия по екология и биотехнологии "Проф. д-р Асен Златаров" – София;
Василка Георгиева – директор на Частно СОУ по изкуства и чужди езици "Артис" – София;
Румяна Димитрова – директор на Частно езиково средно общообразователно училище "Дорис Тенеди" – София;
Томо Борисов – директор на Частен професионален колеж "Алфа" – София;
Братислав Иванов – заместник-директор (помощник-директор) на 18 средно общообразователно училище "Уилям Гладстон" – София;
Ангел Петров – заместник-директор (помощник-директор) на Професионална гимназия по облекло "Княгиня Мария Луиза" – София;
Кръстьо Муховски – заместник-директор (помощник-директор) и Директор на Частна езикова гимназия "Проф. Иван Апостолов" – София; заместник-директор (помощник-директор) на Частно средно общообразователно училище "Проф. Иван Апостолов" – София;
Лиляна Здравкова-Желева – заместник-директор (помощник-директор) на Частна професионална гимназия по мултимедия, компютърен графичен дизайн и анимация – София;
Мария Абаджиева – заместник-директор (помощник-директор) на Първо средно общообразователно училище "Пенчо П. Славейков" – София;
Мирослав Бешков – заместник-директор (помощник-директор) на Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд" – София;
Огнян Радев – заместник-директор (помощник-директор) на Национална гимназия за древни езици и култури "Константин Кирил Философ" – София;
Рангел Рангелов – заместник-директор (помощник-директор) на Софийска духовна семинария "Св. Иван Рилски";
Юлия Йотова – заместник-директор (помощник-директор) на Американски колеж в София.

ПЛОВДИВ

Борис Златарев – директор на Основно училище "Драган Манчов" – Пловдив;
Иван Пенев – директор на Начално училище "Христо Ботев" – Пловдив;
Георги Найденов – директор на Частен професионален колеж "Източен европейски образователен център" – Пловдив;
Красимир Гигов – директор на Средно общообразователно училище "Константин Величков" – Пловдив;
Любомир Занев – директор на Основно училище "Кочо Честеменски" – Пловдив;
Недялка Гарова – директор на Средно специално училище за деца с увреден слух "Проф. д-р Ст. Белинов" – Пловдив;
Василис Дамянидис – заместник-директор (помощник-директор) на Спортно училище "Васил Левски" – Пловдив.

ВАРНА

Светлан Илиев – заместник-директор (помощник-директор) на Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства "Константин Преславски" – Варна; директор на Средно общообразователно училище "Любен Каравелов" – Варна; директор на Осмо средно общообразователно училище с преподаване на чужди езици "Ал. С. Пушкин" – Варна.

БУРГАС

Петко Иванов – директор на Средно общообразователно училище "Иван Вазов" – Бургас.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Петър Иванов – директор на Средно общообразователно училище "Георги Стойков Раковски" – Велико Търново;
Илия Грозев – заместник-директор (помощник-директор) на Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Ангел Попов" – Велико Търново;
Йордан Мъжлев – заместник-директор (помощник-директор) на Основно училище "Св. Патриарх Евтимий" – Велико Търново.

БЛАГОЕВГРАД

Илиян Чапкънов – директор на Четвърто основно училище "Димчо Дебелянов" – Благоевград;
Севдана Марковска – директор на Национална хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий" – Благоевград;

СТАРА ЗАГОРА

Иванка Сотирова – директор на Гимназия с преподаване на чужди езици "Ромен Ролан" – Стара Загора;
Николай Ушев – заместник-директор (помощник-директор) на Природоматематическа гимназия "Гео Милев" – Стара Загора;

РУСЕ

Владимир Дачев – заместник-директор (помощник-директор) на Частна профилирана гимназия "Джордж Байрон" – Русе; директор на Частна профилирана гимназия "Джордж Байрон" – Русе;

ПАЗАРДЖИК

Вътко Червенков – заместник-директор (помощник-директор) на Професионална гимназия по икономика и мениджмънт – Пазарджик;
Красимира Топчева – заместник-директор (помощник-директор) на Основно училище "Любен Каравелов" – Пазарджик;
Маргарита Грозданова – заместник-директор (помощник-директор) на Средно общообразователно училище "Георги Брегов" – Пазарджик.

СЛИВЕН

Дамян Енев – директор на Гимназия с преподаване на западни езици "Захари Стоянов" – Сливен;
Кезим Юсеинов – директор на Основно училище "Христо Ботев" – Сливен;
Иван Хитов – заместник-директор (помощник-директор) на Природо-математическа гимназия "Добри П. Чинтулов" – Сливен.

ЛОВЕЧ

Владимир Алексиев – заместник-директор (помощник-директор) на СОУ "Св. Климент Охридски" – Ловеч.

ДОБРИЧ

Живко Жечев – директор на Основно училище "Йордан Йовков" – Добрич;
Любомир Байчев – заместник-директор (помощник-директор) на Хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий" – Добрич;
Светлозар Давидов – заместник-директор (помощник-директор) на Професионална гимназия по строителство и архитектура "Пеньо Пенев" – Добрич.

ПЛЕВЕН

Явор Димитров – директор на Частна профилирана гимназия "Иком Интелект" – Плевен.

КЪРДЖАЛИ

Хараламбий Кузманов – заместник-директор (помощник директор) на Основно училище "Св. Св. Кирил и Методий" – Кърджали.

ВИДИН

Вергил Маринов – директор на Средно общообразователно училище "Любен Каравелов" – Видин.

ШУМЕН

Георги Георгиев – директор на Гимназия с преподаване на чужди езици "Никола Йонков Вапцаров" – Шумен.

ВРАЦА

Милчо Петрински – заместник-директор (помощник-директор) на Професионална гимназия по текстил и дизайн – Враца.

ХАСКОВО

Надежда Шипкова – заместник-директор (помощник-директор) на Финансово-стопанска гимназия "Атанас Буров" – Хасково.

РАЗГРАД

Огнян Георгиев – заместник-директор (помощник-директор) на Професионална техническа гимназия "Шандор Петьофи" - Разград
Петко Петков – заместник-директор (помощник-директор) на Основно училище "Никола Икономов" – Разград.

ГАБРОВО

Райна Метева – директор и Заместник-директор (помощник-директор) на Природоматематическа гимназия "Акад. Иван Гюзелев" – Габрово.

СМОЛЯН

Райчо Кокудев – директор на Основно училище "Стою Шишков" – Смолян.

СИЛИСТРА

Александър Конов – директор на основно училище "Иван Вазов" – Силистра.

ДРУГИ ПО-ГОЛЕМИ НАСЕЛЕНИ МЕСТА

КАЗАНЛЪК

Цветан Павлов – директор на Професионална гимназия по строителство – Казанлък.

СЕВЛИЕВО

Николай Николов – заместник-директор (помощник-директор) на Второ основно училище "Стефан Пешев" – Севлиево;

ГОРНА ОРЯХОВИЦА

Милчо Савов – директор на Средно общообразователно училище "Вичо Грънчаров" – Горна Оряховица;
Светла Драганова-Тодорова – директор на Средно общообразователно училище "Георги Измирлиев" – Горна Оряховица.

ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Благой Мигдин – директор на Неврокопска професионална гимназия "Димитър Талев" – Гоце Делчев;
Борислав Тонев – заместник-директор (помощник-директор) на Помощно училище "Васил Левски" – Гоце Делчев.

ДОСПАТ

Емил Хавальов – директор на Средно общообразователно училище "Димитър Благоев" – Доспат;
Антон Кърцов – заместник-директор (помощник-директор) на Средно общообразователно училище "Димитър Благоев" – Доспат.

ЕТРОПОЛЕ

Дойно Цветков – заместник-директор (помощник-директор) на Професионална гимназия по дървообработване и лека промишленост "Т. Пеев" – Етрополе.

ПРАВЕЦ

Здравко Спасов – заместник-директор (помощник-директор) на Професионална гимназия по компютърни технологии и системи – Правец;
Неделчо Недялков – заместник-директор (помощник-директор) на Професионална гимназия по компютърни технологии и системи – Правец.

САМОКОВ

Сийка Кузова – заместник-директор (помощник-директор) на Средно общообразователно училище "Отец Паисий" – Самоков.

МАДАН

Росен Дюлгеров – заместник-директор (помощник-директор) на Средно общообразователно училище "Отец Паисий" – Мадан.

МОМЧИЛГРАД

Сашка Тръпкова – директор на Професионална гимназия по туризъм и хранително-вкусова промишленост "Св. Св. Кирил и Методий" – Момчилград.

ОМУРТАГ

Снежана Димитрова – заместник-директор (помощник-директор) на Прогимназия "Акад. Даки Йорданов" – Омуртаг.

КНЕЖА

Тихомир Хиновски – директор на Основно училище "Васил Левски" – Кнежа.

ПИРДОП

Трънка Николова – директор на Начално училище "Тодор Генчев Влайков" – Пирдоп.

ДЖЕБЕЛ

Георги Лесенски – директор на Професионална гимназия "Руска Пеева" – Джебел.

Споделяне

Още от България

Докъде е проникнала руската шпионска и пропагандна мрежа в България?