12 кандидати в търга за разширението на метрото до "Интерпред"

Пред тръжна комисия на Столична община с председател Асен Дюлгеров днес бяха отворени документите за предварително класиране на дванайсетте кандидати за участие в конкурентен търг за разширение на софийското метро по заем от Японската банка за международно сътрудничество. Общо 55 фирми бяха закупили тръжни книжа за участие в предварителния етап на конкурса.

Оферти подадоха 2 японски фирми, 2 фирми от Франция, 3 германски фирми, 2 фирми от Испания и 3 смесени дружество с японско участие. Според директора на "Метрополитен" ЕАД Стоян Братоев предварителният етап на търга ще приключи до края на юни, а в края на юли се предвижда да започне същинският тръжен етап, който ще продължи 4 месеца.

По думите на Братоев се очаква през октомври да започне строителството на метроотсечката от пл. "Света Неделя" до Световния търговски център "Интерпред". Според Стоян Братоев разширяването на софийското метро ще струва около 100 милиона долара, като припомни, че заемът от Японската банка за международно сътрудничество е 104 милиона долара с тригодишен срок на усвояване до края на 2006 година.

Основен критерий за кандидатите в предварителния етап на търга е нивото на техническата подготвеност и опитът им в строителство на метро-съоръжения, каза Братоев.

Част от изискванията към фирмите кандидати са да имат годишен оборот над 500 милиона долара през последните 5 години, да са реализирали 4 подобни проекта на стойност не по-малка от 50 милиона долара всеки.

По БТА

Споделяне

Още от Бизнес

Какво цели разследването на ДАНС и МВР за скъпия ток?