12 области бойкотират водната реформа и остават без европари

Еврокомисията преведе първия аванс от 30 млн. евро

12 области бойкотират водната реформа и остават без европари

Дванадесет области бойкотират водната реформа и ще останат без европейско финансиране. Това предупреди министърът на регионалното развитие Лиляна Павлова на форум, посветен на оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството е отговорно за провеждането на водната реформа, което е задължително условие за получаване на европейски средства до 2020 г. за сектора.

След като България прави водна реформа от 15 години и тя не се случва, този път за да не преметнем отново Европейската комисия на страната ни беше поставено условие, че пари ще се дават срещу реформа. Изискването е за регионален подход в инвестициите и окрупняване на ВиК операторите, така че във всяка да има по един.

Към момента това изискване е изпълнено в 16 от 28-те административни области. ВиК операторите ще са новите получатели на средствата по ОПОС. Досега това бяха общините. Единственото изключение е София, където има сключен концесионен договор. По тази причина бенефициент ще е Столичният общински съвет, каза Павлова.

Нереформираните ВиК области

Като пример за области с повече от един воден оператор, регионалният министър посочи Хасково и Разград, където има по две ВиК асоциации.

Има и области, които се обслужват от повече водни оператори, каза Павлова.

При тези обстоятелства те няма как да получат финансиране по оперативната програма, информира тя и посочи, че те също трябва да предприемат необходимите действия в посока окрупняване.

Имаме добри стратегически документи, които тепърва да приложим на практика, за да окрупним и подобрим управлението на сектора, заяви още регионалният министър.

Кметове на общини от области с повече от един оператор коментираха пред Mediapool, че управляващото мнозинство може да направи законови промени, така че това да се случи там, където има съпротива по места. Спорът в тези области е водното дружество към кой град да е водещо.

Близо две трети от водата изтича в земята, но хората я плащат

В момента се губят 60 процента от пренасяната вода по мрежата, защото е стара и амортизирана, но това влиза в сметките на българина.

За да намалим загубите на вода са необходими 11.5 млрд. лв. инвестиции в сектора, каза Лиляна Павлова.

По ОПОС 2014-2020 средствата са в размер на 2.3 млрд. лв. От там нататък се предвижда нов подход в инвестирането – създаване на фонд за публично-частно партньорство, чрез който да се привлекат частни инвестиции, които да бъдат реинвестирани в системата, информира регионалният министър.

За да се стигне до изпълнението на проектите, трябва да се изготвят прединвестиционни проучвания, които да детайлизират необходимите инвестиции. Такова вече е направено пилотно за област Смолян. През този месец ще бъдат избрани изпълнителите на подобни проучвания за още 14 области. Ще бъде разработено и за София.

Регионалният министър обяви, че водната реформа е насочена и към регулатора, който вече има състав само за отрасъл ВиК.

Предвижда се новият програмен период за операторите да започне от 1 януари 2017 г., за да могат дотогава операторите да подготвят бизнес плановете си.

Намалява се и прагът на социална поносимост на цената на водата и от 4% той вече ще бъде 2.5%, което ще бъде в подкрепа на социално-слабите домакинства, допълни Павлова.

Отложен старт за ОПОС 2014-2020 г.

Заради забавянето на водната реформа, изпълнението на първите реални водни проекти ще може да започне от 2018 г., каза регионалният министър.

В същото време министърът на екологията Ивелина Василева съобщи, че "имаме новина", защото Европейската комисия е превела на България 30 млн. евро аванс, с които да започне изпълнението на новата ОПОС.

Инвестициите в околна среда са стратегически важни не само за природата, но и за подобряване на живота на хората, за общините и бизнеса, посочи Василева.

"Това не са толкова видими инвестиции, но са от огромно значение", каза екоминистърът. През миналия програмен период 2007-2013 г. с помощта на оперативната програма са създадени 7000 работни места, изградени са 35 пречиствателни станции, 7 регионални системи за отпадъци, 2070 км инфраструктура за ВиК мрежи.

От размразяването на средствата през ноември 2014 г. досега към бенефициентите са разплатени над 1 млрд. лв., а темпото на плащания е възстановено, каза още Василева.

"Гордея се с пречиствателните станции", заяви премиерът Бойко Борисов.

_______________

Този документ е  създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Споделяне
Реформирай това!

Проектът "Реформирай това!“ ще следи провеждането на управленски реформаторски мерки. Имаме амбицията да "реформираме“ и медийния подход към случващото се като сбор от отделни събития, за сметка на самите процеси.

Ако имате позиция, мнение или въпроси, с които да допринесете към темата, може да се свържете с нас тук.

Проектът се финансира в рамките на програмата за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г.

Всички писмени материали в рубриката ‟Реформирай това!“ са създадени с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието се носи от Фондация ‟Инфо спейс“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България (www.ngogrants.bg).

Още по темата

Още от Реформирай това!

Започна кампанията за предсрочните избори. Ще променят ли нещо те?