12 са защитените специалности в университетите

Държавата отпуска допълнителни пари за редки филологии като иранистика и арменистика

12 са защитените специалности в университетите

Правителството определи в сряда като "защитени" 12 специалности, по които да се провежда обучение във висшите учебни заведения (ВУЗ).

Това са арабистика, арменистика и кавказология, индология, иранистика, китаистика, кореистика, новогръцка, португалска, румънска и унгарска филология, японистика и хебраистика.

За издръжката на обучението по защитените специалности университетите ще получават допълнително финансиране.

Според Закона за висшето образование "защитени специалности" са тези, за които липсва заявен интерес, но съществува необходимост от подготовка на висококвалифицирани специалисти, обучението е по уникална учебна програма или се осъществява само в едно държавно висше училище. Поддържането на тези специалности е и в изпълнение на задълженията на България по подписани двустранни спогодби.

Защитените специалности на практика са застъпени в един ВУЗ – Софийският университет, който се очаква да бъде подкрепен за тях от държавата с около 600 хил. лв. през 2017 г.

Споделяне

Още от България

Какво трябва да се направи, за да се ваксинират повече хора?