12,106 млрд. евро е външният ни дълг в края на ноември 2004 г.

В края на ноември 2004 г. брутната външна задлъжнялост на България е 12,106 млрд. евро, което представлява 62,4% от брутния вътрешен продукт (БВП). Това показват данните на БНБ за външния дълг на страната, публикувани в електронния сайт на банката в сряда.

Нарастването на дълга от началото на 2004 г. до края на ноември е с 1,630 млрд. евро или с 15,6%.

Дългосрочните задължения на страната са 8,885 млрд. евро, а краткосрочните - 3,221 млрд. евро.

В брутния външен дълг влизат публичният дълг и дългът на частния финансов и нефинансов сектор.

Публичният външен дълг в края на ноември е 6,466 млрд. евро (33,3% от БВП) при 7,102 млрд. евро (40,4% от БВП) в края на 2003 г. Намалението се дължи основно на предсрочното погасяване на брейдиоблигации тип DISC през юли 2004 г., коментират анализаторите на БНБ.

За 11-те месеца на миналата година са извършени плащания по брутния външен дълг в размер на 2,024 млрд. евро (10,4% от БВП) при 1,074 млрд. евро (6,1% от БВП) за същия период на 2003 г.

Получените кредити и депозити от нерезиденти са 2,996 млрд. евро (15,4% от БВП) при 1,492 млрд. евро (8,5% от БВП) за 11-те месеца на 2003 г. Публичният сектор е взел 429 млн. евро, а частният - 2,567 млрд. евро. Кредитите на частните търговски банки, взети от нерезиденти, са 802,8 млн. евро, което е с 482,5 млн. евро повече в сравнение със същия период на 2003 г.

Частните нефинансови предприятия са получили кредити за 1,764 млн. евро, което е 2,5 пъти повече спрямо януари - ноември 2003 г.

Споделяне

Още от Бизнес

Какво цели разследването на ДАНС и МВР за скъпия ток?