125 млн. лв. е дефицитът на НЗОК за полугодието

Приходите в бюджета на Националната здравно осигурителна каса (НЗОК) от началото на годината до 30 юни са близо 573 млн. лв., а разходите – 698 млн. лв. Това е записано в отчета на касата, който бе одобрен от правителството на заседанието му в четвъртък.

Дефицитът на НЗОК е 125 млн. лв.

Приходите за отчетния период представляват 48.5% от годишния план. Постъпленията от здравни вноски са 561 млн. лв., от глоби, санкции и лихви – 6 млн. лв., а от собственост – 6 млн. лв.

По закон заложените годишни приходи в НЗОК 1.182 млрд. лв., а разходите трябва да са 1.465 млрд. лв. 

Разходваните средства към 30 юни 2007 г. са в размер на 47.7% от годишния план. От тях за първична извънболнична медицинска помощ са изплатени 53 млн. лв., за стоматологична помощ – 26 млн. лв., за лекарства и консумативи – 127 млн. лв.

За болнична помощ са изплатени 398 млн. лв. Тенденция за риск в изпълнението на бюджета на НЗОК за 2007 г. се отчита само в областта на болничната медицинска помощ. Основните причини за това са повишаване на броя на хоспитализациите, който не съответства на прогнозния брой, отчетената през предходните години дейност, регистрираната заболеваемост и медицинска статистика, както и отчитане на повече случаи по скъпоструващи клинични пътеки, без да са налице тенденции за медицинска целесъобразност.

Споделяне

Още от България