125 тона стари пестициди ще бъдат извозени до Франция

125 тона стари пестициди ще бъдат извозени до Франция

До края на седмицата страната ще напуснат половината от почистените до момента и готови за транспортиране 255 тона пестициди, които ще бъдат насочени за унищожаване във Франция, съобщиха в понеделник от Министерство на околната среда и водите. От днес започна извозването за обезвреждане на първите количества стари препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност, съобщиха в понеделник от Министерство на околната среда и водите.

Приключена е процедурата по издаване на нотификация за осъществяване на трансграничния превоз на излезлите от употреба препарати. Получени са съгласия от всички заинтересовани страни и от днес започна извозване от България към съоръжения за крайно обезвреждане във Франция.

Операцията по разчистване на старите пестициди започна по разпореждане на Върховна административна прокуратура. Във връзка с това министърът на околната среда и водите Емил Димитров издаде заповед за възлагане на проверка на обекти, в които се съхраняват излезли от употреба препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност.

В изпълнение на заповедта бяха проверени над 200 склада на територията на цялата страна. Като високорискови до момента са оценени 52 склада. Списък с рисковите складове е изпратен на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за провеждане на операции по преопаковане, почистване и транспортиране на препаратите до съоръжения за окончателно обезвреждане извън страната.

Споделяне

Още от България