13 800 деца са напуснали училище през миналата учебна година

13 800 деца са напуснали училище през миналата учебна година

През учебната 2013/2014 година 13 800 ученици са напуснали общообразователните училища по различни причини, сочат данни на Националния статистически институт, публикувани във вторник. По-голямата част – 11 800 деца са напуснали основното образование. Почти половината от напусналите са го направили по семейни причини. Близо 40 на сто са заминалите в чужбина, а десет на сто – поради нежелание да учат.

През миналата учебната година броят на училищата е намалял със седем спрямо предходната поради закриване или преобразуване. В 2 019
общообразователни училища са обучавани 604 500 деца, от които 105 700 са в селата.

Към 1 октомври 2014 година в страната са функционирали 70 частни общообразователни училища, а в тях са учили общо 7 017 ученици, което е само 1.2% от общия брой на учениците в общото образование.

Аналогична е ситуацията и при детските градини. Частни забавачки са посещавали едва 3292 деца, представляващи 1.4% от общия брой на децата в детските градини.

Според данните на статистиката през миналата година държавните и общински детски градини са били 1 991 или с 60 по - малко в сравнение с учебната 2013/2014 година. Броят на децата, които са ги посещавали е 241 100, което е със 17 900 или с 8 % повече от броя им през учебната 2010/2011 година и с 0.2% повече в сравнение с предходната учебна година. Обхватът на децата в детските градини обаче намалява от 83.6% за учебната 2013/2014 година на 82.9% за учебната 2014/2015 година.

Средният брой деца в една детска градина за страната е 121, като за градовете е значително по-голям -162, а за селата -62. Средният брой деца, формиращи една група, е същият като през предходната година –24, като вградовете е 25, а в селата -20.

През учебната 2014/2015 година общият брой на студентите в България възлиза на 279 000, което е с 2 200 или с 0.8% по-малко в сравнение с учебната 2010/2011 година и с 0.6% повече в сравнение с предходната учебна година

Споделяне

Още от България