1.3 млрд. лв. е излишъкът в бюджета към края на април

1.3 млрд. лв. е излишъкът в бюджета към края на април

Излишъкът в бюджета към края на април достига 1.3 млрд. лв., което е 1.3% от прогнозирания БВП, сочат предварителните данни на финансовото министерство.

За сравнение, към април 2017 г. излишъкът бе в размер на 1.59 млрд. лв.

"Месец април традиционно се характеризира с превишение на приходите над разходите по КФП поради спецификата на данъчния календар. За подобрението на бюджетното салдо през месеца допринасят и възстановените суми от ЕК в частта на помощите", коментираха от Министерството на финансите.

Общите приходи към април 2018 г. се очаква да бъдат в размер на 12.9 млрд. лв., което е ръст от 925 млн. лв. спрямо април 2017 г. Данъчните и неданъчните приходи нарастват с 997 млн. лв. (8.6 %), докато постъпленията от помощи остават по-ниски от отчетените за същия период на 2017 г.

Разходите към април 2018 г. са в размер на 11.6 млрд. лв., което е 29.5% от годишния разчет. За сравнение, към същия период на миналата година те са били 10.4 млрд. лв. Увеличението се дължи не само на национални разходи, но и на разплащания по европроектите.

"Ръстът на разходите по националния бюджет се дължи основно на по-високия размер на здравноосигурителните и социалните плащания (базов ефект при разходите за пенсии от увеличението от юли 2017 г. и увеличението на две стъпки през 2017 г. на размера на минималната пенсия от юли и октомври), по-високите разходи за персонал (основно поради увеличението на възнагражденията на педагогическия персонал в системата на средното образование и др., докато по сметките за средства от ЕС нарастват основно капиталовите разходи", посочват още от финансовото министерство.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?