1/3 от хората с жилищен кредит не знаят как се формира лихвата им

1/3 от хората с жилищен кредит не знаят как се формира лихвата им

32% от българите, които изплащат ипотечен кредит, не знаят как се формира лихвата им. Друга 1/3 от хората обаче имат съвсем ясна представа и посочват, че лихвата им е образувана на база пазарен индекс и надбавка.

Това става ясно от проучване на финансовия портал "Моите пари", проведено през август сред 1100 потребители.

Новата формула за образуване на лихвите чрез пазарен индекс бе въведена през лятото на 2014 г. При по-старите кредити обаче цената зависи от индекси, определяни от самата банка.

35% от хората отговарят, че лихвата по договора им е фиксирана, срещу 37%, които посочват, че процентът е плаващ. В същото време на пазара почти не може да се срещне продукт за ипотека с фиксирана лихва в дългосрочен план.

70% от анкетираните казват, че биха желали фиксирана лихва за целия срок на кредита, сочат още резултатите от проучването. Според тях за хората най-важно е лихвата да е ясна и да може да се прогнозира.

Хората продължават да предпочитат заеми в левове, става ясно още от данните.

Анкетата показва, че 32% от потребителите ползват ипотечен кредит, а 36% от неползващите възнамеряват да кандидатстват за такъв.

Изборът на кредитор продължава да се базира на лични впечатления, придобити пряко. 32% от далите отговор са направили избора си след посещение на клон или офис на кредитора. На второ място се нарежда приемане на предложението на обслужващата банка (23%). Сравнението на оферти в интернет придобива все повече значение и се нарежда на трето място като отправна точка при търсене на кредит (17%).

В сравнение с предходни проучвания съществено значение при избора на оферта вече има т. нар. годишен процент на разходите (ГПР), който включва не само лихвата, но и таксите и комисионите. Лихвата остава сред водещите критерии.

Най-популярни продължават да бъдат кредитите за суми от 25 000 до 75 000 лв. Между 15 и 20 г. пък е предпочитаният период за връщането на кредита.

Хората, които вече имат жилищен кредит, смятат цената на заемите за умерена (39%). Въпреки това делът на тези, които считат, че кредитите са скъпи, остава висок - 26%. Макар условията по кредити да се подобряват, 52% от анкетираните продължават да считат, че нивата на лихвите могат още да паднат.

Хората, които все още нямат кредити обаче, считат, че те са скъпи. Тяхното мнение е базирано на впечатленията им за размера на лихвите, които считат за високи (39%). Като „високи“ те определят и първоначалните еднократни такси (24%).

Желаещите ипотечен кредит предпочитат бъдещата им месечна вноска да е в границите 300 – 400 лв.

От хората, които не желаят да ползват кредит, 31% казват, че основната причина за това е, че имат собствено жилище и нямат нужда от заем за ново. 19% не желаят да задлъжняват, а 18% не са съгласни с политиката на банките за едностранна промяна на условията по кредитите.

Споделяне

Още от Бизнес