133 млн. евро от еврофондовете отиват за модернизация на предприятия

През първата половина на 2010 г. фирми от страната ще могат да кандидатстват по нови 6 процедури за безвъзмездна помощ от Оперативна програма "Конкурентоспособност" (ОПК) на обща стойност 133 млн. евро.

Средствата са предвидени за технологична модернизация в малки и средни предприятия – 50 млн. евро, за технологична модернизация в големи предприятия – 30 млн. евро, за комерсиализация на продуктите на стартирали нови предприятия – 10 млн. евро.

Още 10 млн. евро ще бъдат отпуснати за покриване на международно признати стандарти, 18 млн. евро - за създаване на регионални бизнес инкубатори и 15 млн. евро - за развитие на клъстерите (организации за единни браншови политики) в България.

Това е значителен финансов ресурс, на практика несъизмерим със символичното действие на програмата от старта ѝ до средата на миналата година. През този период в подкрепа на бизнеса по ОП "Конкурентоспособност" бяха изплатени едва 107 хил. евро.

Общият бюджет на ОП Конкурентоспособност за периода 2007- 2013 г. е 2.273 млрд. лв. (1.162 млрд. евро). Към 31 декември 2009 г. по нея бяха платени 9.1 млн. лв. От тях към бизнеса са преведени около 6.5 млн. лв. Това са средства по приоритетна ос "Развитие на икономика, базирана на знанието и иновационни дейности" (над 325.4 хил. лв.) и по приоритетна ос "Повишаване ефективността на предприятията и развитие на благоприятна бизнес среда" (над 6.2 млн. лв.).

През тази година трябва да стартира и усвояването на 200 млн. евро по инициативата "Джеръми (JEREMIE) в България. Предстои създаването на холдингов фонд, който чрез специализирани финансови инструменти трябва да подобри достъпа на малки и средни предприятия до капитал при по-благоприятни условия. Очаква се по "Джеръми" да бъдат създадени гаранционни фондове, фондове за рисков капитал и фондове за микрофинансиране.

Споделяне

Още от Бизнес