1,351 милиарда долара е отрицателното търговско салдо за януари - ноември 2002 г.

Около 1,351 милиарда долара е отрицателното търговско салдо на България за периода януари - ноември 2002 година, показват предварителните данни на Националния статистически институт. За 11-те месеца на на изминалата година е отчетен износ на стоки от страната за над 5,021 милиарда долара, а вносът е за над 6,373 милиарда.

Статистиката за ноември показва 75% спад на износа на тютюн и напитки. Отчетено е увеличение на вноса на тези стоки с повече от 10 процента. Най-много се е увеличил вносът на машини, обработени и готови стоки и изделия.

С над 40% намалява вносът на горивата, а износът им е спаднал с повече от 50 процента. През ноември 2002 г. спрямо същия период на 2001 г. вносът е по-висок, но износът е под равнището от предходната година.

В търговския стокообмен на страната най-голям дял заемат страните от Европейския съюз, като първите три са Германия, Италия и Гърция. С Германия салдото е отрицателно - вносът е два пъти повече от износа. С Италия и Гърция страната ни е постигнала положително търговско салдо.

С почти 20 на сто намалява стокообменът със страните от ОНД - основно Русия и Украйна. Вносът от РФ намалява с около 23 - 24 на сто, а износът с около 27%.

Споделяне

Още от Бизнес