13.7% безработица през март

Равнището на безработицата през март е 13.7 процента, 507 508 души са регистрираните безработни, съобщи министърът на труда и социалната политика Христина Христова.

Спрямо предходния месец, безработицата през март е намаляла с 0.53 пункта, а спрямо март м.г. - с 1.99 пункта. Според обяснението на министър Христова, спадът се дължи главно на сезонната заетост, тъй като тази година по-рано е започнала подготовката за летния сезон в отраслите селско стопанство, строителство и туризъм.

Социалният министър предварително определи като трудна 2004 г., тъй като предстоят съкращения заради приватизацията на БТК и Булгартабак и преструктурирането на други все още държавни предприятия. Христова обаче подчерта, че това няма да доведе до покачване на равнището на безработица в страната, защото социалното министерство е подготвило програми за преквалификация и заетост, които ще обхванат около 3000 души.

През март работа са започнали 39 000 безработни. Половината от тях са постъпили на работа в частния сектор. В бюрата по труда миналия месец са обявени 37 160 работни места. Най-голямо е увеличението на заявените работни места в селското стопанство, преработващата промишленост, туризма и строителството.

15 272 са заявените работни места по различни програми за заетост. В курсове за професионална квалификация са включени над 2 700 безработни и почти 1 900 заети лица.

Споделяне

Още от Бизнес