14 кандидати да проектират магистрала "Хемус" от Велико Търново до Търговище

14 кандидати да проектират магистрала "Хемус" от Велико Търново до Търговище

Четиринадесет кандидати подадоха оферти за проектирането на магистрала "Хемус" между Велико Търново и Търговище с дължина 46 километра. Това съобщи агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), след отварянето на предложенията в понеделник.

Обществената поръчка е за изработване на разширен идеен проект, парцелацарни планове и извършването на геоложки проучвания.

Времето за изработване на разширените идейни проекти е 150 календарни дни (5 месеца).

Поръчката е разделена на две обособени позиции. Едната е за проектирането на участък с дължина от 22 км от пресичането на първокласния път Русе - Велико Търново до малко след пътен възел "Горски Сеновец" (км 244+200).

Индикативната стойност за изработването на проекта е 3 308 000 лв. без ДДС.

За първата обособена позиция са подадени 7 оферти. Те са на:

"Трафик Холдинг" ЕООД

обединение "ППМ – Ий Кей Джей", в което участват "Проджект Планинг енд Мениджмънт" ООД и "Йи Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс" ЕООД

"Виа План" ЕООД

"Илия Бурда" ЕООД

"Пътпроект – 2000" ООД

"Алве Консулт" ЕООД

обединение "АМ Хемус Трип 2019", в което участват "Пътпроект" ЕООД, "Трансконсулт-22" ООД, "Рутекс" ООД и "Инжконсултпроект" ООД

Втората обособена позиция е за изработване на разширен идеен проект за участъка след пътен възел "Горски Сеновец" до след пътен възел "Ковачевско Кале" (км 268+209,46), където магистралата ще се пресича с второкласния път Бяла – Търговище.

Този участък е с дължина от 24 км. Прогнозната стойност за проектирането му е 3 361 400 лв. без ДДС.

Подадените оферти за втория участък също са седем. Те са на:

"Инжконсултпроект" ООД

ДЗЗД "АМ Хемус-2016", в което участват "Рутекс" ООД и "Контролс" ООД

обединение "Автомагистрала Хемус 2019", с участници "Виа План" ЕООД, "Алве Консулт" ЕООД, "Пътпроект 2000" ООД, "Трафик Холдинг" ЕООД и "Илия Бурда" ЕООД

обединение "Ий Кей Джей-Гег-Хемус", в което влизат "Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс" ЕООД и "Гег Габинете де Естретурас е Жеотекние"

"Трансконсулт-22" ООД

обединение "Сивен Трети Дизайн" с участници "Сивен Дизайн Сървисис" ООД и "ТРЕТИ (3ТИ) Проджети Италия - Инженерия Интегра" С.п.а

"Пътпроект" ЕООД

Споделяне

Още от Бизнес