14 оферти за основен ремонт на второкласни и третокласни пътища

Поръчката е за шест позиции с обща цена над 95 млн. лв.

14 оферти за основен ремонт на второкласни и третокласни пътища

Четиринадесет оферти за основен ремонт на 126 км второкласни и третокласни пътища в страната са отворени в петък в пътната агенция, съобщиха от ведомството. Общата индикативна стойност на обществената поръчка е над 95 млн. лв. без ДДС и е  разделена в шест позиции, като има повтарящи се фирми в обединение или самостоятелно за различните участъци.

Плановете са да бъдат рехабилитирани близо 47 км от пътя Русе – Кубрат, около 27 км от пътя Поликраище - Елена – Сливен, над 23 км от пътя Полски градец – Тополовград – с. Устрем, близо 10 км от трасето между Каблешково и Межден и около 19 км от пътя Варна – Житница.

Най-голям интерес – на половината претенденти, е предизвикало трасето в Хасковска област Полски градец – Тополовград – с. Устрем, за чиито 23.410 км се състезават седем оферти. Те са на:  ДЗЗД "Лот 34 ЕС ПП“, което обединява "Пътно поддържане Сливен" ЕООД и "Пътностроителна компания Ес Би Ес“ АД; ДЗЗД "Ямбол-ТСИ-ПМ“, с участници "Технострой-Инженеринг 99“ АД и "Пътища и мостове“ ЕООД; "Лот 34-АБВ“ ДЗЗД, в което са "АБ“ АД и "ВДХ“ АД; Консорциум "Страбаг СП“ ДЗЗД, включващо "Щрабаг“ ЕАД и Страбаг Сп.з.о.о. – клон България КЧТ; "Трейс Груп Холд“ АД; "ПСТ Лот 34“ ДЗЗД, обединяващо "ПСТ Груп“ ЕАД и "ПСТ София“ ЕООД; както и "Европейски пътища" АД.

По двама едни и същи кандидати са играли за близо 19-километровия път от Варна до Житница и за над 9-километровия път от Каблешково до Межден. Един срещу друг и за двете позиции се изправят ДЗЗД "ПС-Пътища 36“, зад което стоят "Пътища и мостове“  и "Пътно строителство“ АД, и "Автомагистрали - Черно море“ АД.

Пътят Русе-Кубрат е разделен в два лота. В битката за над 25-километров участък от това трасе играе само  ДЗЗД "Кубрат“, сформирано от "Автомагистрали - Черно море“ АД и "Автомагистрали Хемус“ АД. За другото - над 21-километровото трасе, оферта е подала само фирмата "ИСА 2000" ЕООД.

"Пътно поддържане Сливен" играе самостоятелно за трасето Поликраище - Елена – Сливен с дължина от почти 27 км.

От спечелилите изпълнители се очаква да завършат основните ремонти за 10 месеца.

Проектите ще кандидатстват за финансиране от ОП "Региони в растеж“ 2014-2020 г., при спестен финансов ресурс по програмата.

Споделяне

Още от Бизнес