140 души ще бъдат обучени за учители на деца от уязвими общности

140 души ще бъдат обучени за учители на деца от уязвими общности

По тригодишния международен проект "Нов път за нови таланти в преподаването" 140 души, които не са учители, ще бъдат обучени в магистърска степен, за да преподават в училища с ученици от уязвими общности. Проектът се изпълнява от консорциум между МОН, фондацията "Заедно в час" и Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" и е по програмата "Еразъм+".

“Целта на проекта е да намерим алтернативни методи, да привлечем и да задържим млади кадри към учителската професия, която се сблъсква със сериозно демографско предизвикателство и в нея трудно навлизат млади хора“, каза вицепремиерът и министър на образованието Меглена Кунева при представянето на проекта във вторник. Тя посочи, че педагогиката е едно от приоритетните професионални направления, за което университетите ще получават по-добро финансиране според последните промени в Закона за висшето образование.

Проектът цели да отговори и на друго предизвикателство – това, че трудно се намират учители на местата с проблемни и отпадащи ученици и на местата с компактно ромско население.

Проектът се осъществява в България, Румъния, Испания, Латвия, Австрия и Германия, каза министър Кунева.

Общият бюджет на проекта за всички партньори в него е 2 500 000 евро от ЕК, а 1 355 225 евро е съфинансирането от партньорите в проекта. Бюджетът за България е около 700 000 евро, от които 508 966 евро е безвъзмездната помощ от ЕК.

До 15 май ще се събират у нас апликации за участие в проекта от училищата.

Изпълнителният директор на фондацията "Заедно в час" Евгения Пеева каза, че проектът ще продължи три години, като първата група от 70 човека ще се обучава в магистърските програми за получаване на квалификация за начален учител и за учител по даден предмет.

Следващите 70 души ще започнат обучението си във втора група през следващата година, а в края на 2018 г. ефективността на обучението по проекта ще бъде оценено от експерти от Германия.

Пеева съобщи, че при обучението на учителите ще се заложи силно на практическата им подготовка. “Комбинираме теоретичната подготовка с много засилена практика. Ако в момента в традиционните програми за квалификацията учител практиката се случва в рамките на няколко седмици в училище, тук има застъпена практика в рамките на една година всички тези обучаеми в магистърската програма преподават в училище и имат подкрепа от специално обучен за целта опитен учител“, каза тя.

Ректорът на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" проф. Запрян Козлуджов каза, че в Педагогическия им факултет една четвърт от залите са изцяло преоборудвани и обучението е с интерактивни дъски и по нови методи. По новата ни магистърска програма ще се придобива квалификация за учител в начален, прогимназиален и гимназиален курс, като тези 140 души ще бъдат обучени да преподават по нов начин, обясни ректорът.

Споделяне

Още от България

Какво очаквате да свърши служебното правителство?