14,31 млрд. евро е външният ни дълг в края на февруари

Брутният външен дълг на България в края на февруари т.г. е 14 309 500 000 евро, което е 59.6% от брутния вътрешен продукт (БВП), съобщи в сряда БНБ. В сравнение с края на 2005 г. дългът е намалял с 220,8 млн. евро или с 1,5%,  процента. В края на миналата година брутният външен дълг на страната е възлизал на 14 530 300 000 евро, или 67,7% от БВП.

През февруари дългосрочните задължения на страната са 10 690 500 000 евро, а краткосрочните - 3 619 000 000 евро.

Брутният държавен външен дълг в края на февруари 2006 г. е 3 994 600 000 евро при 4 397 600 000 евро в края на 2005 г., като намалението се дължи основно на извършените преди падежа погашения през януари 2006 г. към Световната банка и през февруари 2006 г. към МВФ, поясняват от БНБ.

В края на февруари външните задължения на търговските банки са 2 541 400 000 евро или 10,6% от БВП) при 2 522 300 000 (11.8% от БВП) в края на 2005 г.

Външният дълг на други сектори възлиза на 4 047 500 000 евро, като се увеличава спрямо края на 2005 г. с 3,2%. В края на февруари т. г. външните задължения по кредити, свързани с преки инвестиции, са нараснали с 1% спрямо сравнявания период и възлизат на 3 726 млн. евро.

През януари и февруари 2006 г. са извършени плащания по обслужването на брутния външен дълг в размер на 798 млн. евро (3,3% от БВП) при 1 212 млн. евро (5.7 процента от БВП) за същия период на 2005 г.  

Споделяне

Още от Бизнес

Прави ли са да протестират превозвачи, таксита и транспортни синдикати?