15 банки искат кредитния портфейл на банка "Виктория"

Трите предложили най-висока цена ще бъдат допуснати до документацията

15 банки искат кредитния портфейл на банка "Виктория"

Петнадесет банки са заявили интерес към различни обособени части от продавания от квесторите на затворената търговска банка "Виктория" кредитен портфейл, пише вестник "Капитал дейли" във вторник.

Ден по-рано изтече срокът за подаване на предварителни оферти за продавания на части кредитен портфейл на банката, която е дъщерна на също затворената "Корпоративна търговска банка" (КТБ). Само трите банки, предложили най-висока цена за всеки от сегментите, ще бъдат допуснати за извършване на физически преглед на документацията по избрани от тях кредити.

Кредитният портфейл на "Виктория" е разделен на обособени части по сегменти – големи и средни корпоративни клиенти (79.81 млн. лв.), малък бизнес (16.86 млн. лв.), жилищни ипотечни кредити (88.57 млн. лв.), потребителски заеми с ипотека (5.38 млн. лв.), отделно потребителски, овърдрафт и кредитни карти (13.05 млн. лв.). Необслужваните заеми също са пакетирани поотделно - фирмени (49.06 млн. лв.) и на физически лица (15.17 млн. лв.).

Към целия портфейл, включително необслужваните кредити, интерес са заявили "Банка ДСК", "Централна Кооперативна банка" и "Инвестбанк". За всички обслужвани кредити заявка са дали "Уникредит Булбанк", "СИБанк", Търговска банка Д и "Ти Би Ай банк".

ОББ пък се е заинтересувала от ипотечните и на малкия бизнес кредити, "Райфайзенбанк" – към ипотечни, потребителски с ипотека и потребителски, овърдрафт, кредитни карти, "Сосиете женерал Експресбанк" иска да вземе големите и средни корпоративни клиенти, малкия бизнес и ипотечните кредити. Държавната Българска банка за развитие е кандидатствала за големи и средни корпоративни клиенти, малък бизнес + необслужвани фирмени заеми, "Общинска банка" иска потребителски с ипотечни кредити, Българо-Американската кредитна банка" - потребителски с ипотека и потребителски, овърдрафт, кредитни карти. "Токуда банк" иска да купи кредитите на малкия бизнес, ипотечни, потребителски с ипотека, а "Тексимбанк" има интерес към заемите на малкия бизнес, ипотечни, потребителски с ипотека.

Графикът, даден в средата на септември от БНБ на квесторите за осигуряване на ликвидност в банката, предвижда до 15 октомври да има окончателни оферти, на чиято база те да изготвят и внесат до 20 октомври в Централната банка доклад за предложенията и дали най-високата предложена цена покрива всички задължения на "Виктория" от кредитори и депозанти и в какъв срок.

Крайното решение дали ще има продажба на кредитния портфейл на ТБ "Виктория" ще е на БНБ, която вече зяави, че е възможно и да не се стигне до там.

"Виктория" е под специален надзор от 22 юни, който последно бе удължен до 22 ноември.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес