15 млн. лв. за пътни знаци през следващите 5 години

За два от районите изпълнителите са ясни с отварянето на офертите

15 млн. лв. за пътни знаци през следващите 5 години

Агенция "Пътна Инфраструктура" ще даде около 15 млн. лв. за пътни знаци през следващите 5 години.

Обществената поръчка е разделена на шест обособени позиции, колкото са плановите района в страната. За всяка една от обособените позиции индикативната стойност е 2.5 млн. лв. без ДДС. Финнасирането се осигурява от бюджета на пътната агенция.

От кандидатите се изисква да произведат, доставят и монтират пътни знаци с постоянни и променливи размери на вертикална сигнализация по републиканските пътища.

Една компания има право да подаде оферта само за две обособени позиции.

Критерият за избор на изпълнител е икономически най-изгодната оферта, в която цената има тежест от 60 точки. Оценка за нивото на изпълнение на дейността по производството, доставката и монтажа на пътни знаци носи максимално 40 точки.

За два района има само по един кандидат


За две от обособените позиции има само по един кандидат и на практика победителите са ясни, ако всичко е наред с документацията им.

За Североизточния регион, в който влизат областите Варна, Добрич, Шумен и Търговище, оферта е подадена само от "Зебра" ООД, съобщиха от АПИ. Това е обособена позиция 3.

Единственото предложение за Южен централен район е на "Микони" ООД. Компанията ще доставя пътни знаци за областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково (обособена позиция 5).

За три региона има по три оферти


За три региона – Северен централен, Югоизточен и Югозападен са подадени по три оферти.

Северен централен район обхваща областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра (обособена позиция 2). Предложения са подали ДЗЗД "Пътни Знаци Север", в което участват "АД ХОЛД" ООД и "Зебра" ООД, "Обединение Жиро" ДЗЗД, с участници "Сигнализация Жиро България" ЕООД и "ГС Плюс С.Р.О." и ПСТ-СЕТ BC ДЗЗД, в което са "ПСТ Груп" ЕАД, "СЕТ Къмпани"АД и "МВ Монтажи" ЕООД.

В Югоизточен район влизат областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол (обособена позиция 4). За него са отворени офертите на "Кастело" ООД, "А.Д. ХОЛД" ООД и "Микони" ООД.

Югозападен район включва областите Благоеград, Перник, Кюстендил и София (обособена позиция 6). За него предложения са подали "Зебра" ООД, "Трафик пътна сигнализация" ЕООД и "Консорциум Битулайт 2018", в което влизат "Битулайт" ООД и "Беличански къщи" ЕООД.

Само двама кандидати за Северозападния регион

За Северозападния район, в който влизат облстите Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен, са отворени две оферти. Те са на "Трафик пътна сигнализация" ЕООД и ПСТ-СЕТ BC ДЗЗД, в което участват "ПСТ Груп" ЕАД, "СЕТ Къмпани" АД и "МВ Монтажи" ЕООД.

Споделяне

Още от Бизнес

До какво ще доведе изискването за "зелените" сертификати?