15% спад на пътуванията на българи в чужбина през ноември

Пътуванията на български граждани в чужбина през ноември 2010 г. са 250 900 или с 15.2% по-малко в сравнение с ноември 2009 година, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

Увеличение на пътуванията в сравнение със същия месец на 2009 г. е регистрирано към Ирландия - с 290.9%, Израел – с 95.7%, Дания - с 46.0%, Канада - с 31.8%, Белгия - с 14.1%, Швейцария - с 11.7%, Полша – с 11.4%, САЩ - с 10.9% и други.

Същевременно намаляват пътуванията към Финландия – с 38.9%, Словакия - с 31.7%, Словения - с 27.8%, Турция - с 23.0%, Япония - с 22.2%, Сърбия - с22.2%, Гърция - с 19.4%, Малта - със 17.6%, Нидерландия - с 16.8%, Австрия - с 15.0%, Норвегия - с 14.6%.

46.7% са пътували зад граница по работа. На почивка или екскурзия са отишли 25.4%, приблизително толкова – 23.7% - са били на гости при близки или приятели, а по други причини са излезли от страната 4.2%.

Посещенията на чужденци в България през ноември 2010 г. са 375 100 и нарастват с 10.7% спрямо същия месец на 2009 година. Увеличение е регистрирано на посещенията по всички цели на пътуването, като най-голям е ръстът на транзитните

преминавания на чужденци през страната – с 16.0%. Посещенията с цел почивка и екскурзия се увеличават - с 12.5%, а посещенията с цел гостуване и със служебна цел - съответно с 12.2 и с 0.3%.

Делът на транзитно преминаващите чужденци е 37.7%. Дошлите на почивка у нас са 27%, а по работа 17.2%. На гости са били едва 2.9 % от чужденците, а по други причини 15.2%.

Посещенията на граждани от страните от Европейския съюз нарастват общо с 1.1%, като най-голямо е увеличението при посещенията от Швеция и Словакия - съответно с 23.4 и 19.1%. Намаление е отчетено на посещенията от Ирландия - с 60.4%, Малта - с 33.6%, Кипър - с 21.6%.

Увеличават се и посещенията от групата “Други европейски страни” - с 26.4%, като най-голям е ръстът на посещенията на граждани от Сърбия - с 85.6%, Македония - с 51.7%, и Русия- с 42.0%.

Споделяне

Още от България

Одобрявате ли новия правителствен план за справяне с Covid?