150 държавни служители се обучават как да не губим евросредства

150 служители от държавната и областната администрации от сряда започнаха дистанционно обучение по предприсъединителните и структурните финансови фондове на ЕС. Обучението се осигурява от програма на института "Отворено общество".

Пилотната програма за дистанционно обучение ще продължи една година, след което ще бъде продължена от Института по публична администрация и европейска интеграция, партньор по проекта.

Стойността на програмата е 90 000 долара. По нея ще бъдат обучени по 2-ма служители от 28-те областни администрации, по 15 служители от министерствата на икономиката, на околната среда и водите, на регионалното развитие и благоустройството, на земеделието и горите и на труда и социалната политика, както и по 5-ма служители от министерствата на транспорта и съобщенията, на енергетиката и енергийните ресурси, на младежта и спорта, на правосъдието, на културата, на здравеопазването и на образованието и науката.

Споделяне

Още от България

Колко време давате на новия парламент?