1.6 млрд. лв. са събрани от данъци и осигуровки в София

Софийското подразделение на Националната агенция за приходите (НАП) е събрала 1.6 млрд. лв. от данъци и осигурителни вноски  за първите пет месеца на година, съобщи във вторник директорът на подразделението Светлана Паунова. В процентно изражение това са 56.25 на сто от предвидените за цялата 2007 г. приходи от данъци и осигуровки.

Данъчните приходи за периода са над 1.1 млрд.лв., което е с 533 млн. лв. повече спрямо първите пет месеца на миналата година. Изпълнението на годишния план е 61.4%.

От данъка върху доходите на физическите лица са постъпили 250 млн. лв. В хазната са влезли 46.2 млн. лв. (22.7%) повече спрямо 2006 г., въпреки увеличаването на необлагаемия минимум. Събрани са 51.6% от предвиденото за 2007 г.

Внесеният данък върху доходите по трудов договор е нараснал с 42.3 млн. лв. (43.1%). За миналата година декларации върху доходите са подали 227 000 софиянци, като на 89 хил. данъчните служби имат да връщат надвзети суми. На около 60% от тях  вече са върнати приблизително 8 млн. лв., а на останалите 40% предстои да се върнат около 7 млн. лв.

Значително са нараснали постъпленията от корпоративни данъци, каза Паунова. Приходите от тях са 320.1 млн. лв. Въпреки намаляването на ставките от корпоративните данъци в бюджета са влезли 121.7 млн. лв. (61.3%) повече спрямо същия период на  миналата година. Облагаемата печалба, декларирана от юридическите лица  за първите пет месеца на годината е в размер на 1.5 млрд. лв. Само за една година (от май 2006 до май 2007 г.) облагаемата печалба е нараснала с 678 млн. лв., което е ръст от 75.6%.

Приходите от ДДС са 574.5 млн.лв., или 56% от планираните за цялата 2007 г. Постъпленията от ДДС от сделки в страната са се увеличили с 279 млн. лв. (94.2%).

При осигурителните вноски също се наблюдава тенденция за подобряване на събираемостта, каза Паунова. До края на май 2007 г. са събрани с 63.5 млн. лв. повече социални и здравни осигуровки. В бюджета на ДОО са постъпили общо 308.7 млн. лв. социално-осигурителни вноски, което е с 49.7 млн. лв. повече от м. г.

Постъпленията от здравни осигуровки също са се увеличили. Към 31 май т.г приходите от здравни вноски са 68.6 млн. лв. или с близо 12 млн. лв. повече от 2006 г.

Споделяне

Още от Бизнес

Подкрепяте ли антиинфлационните мерки на правителството?