16 организации с жалба до Комисията по дискриминация срещу СОС

Шестнайсет организации и отделни граждани ще подадат жалба до Комисията за защита от дискриминация, защото не ги допускат до заседанията на Столичния общински съвет (СОС). Това съобщиха в неделя представители на жалващите се. Между тях са Софийското гражданско сдружение "Щастливеца", "Граждани за зелена София", "Велоеволюция", Дискусионният клуб за социална местна политика, партията "Зелените".

Организациите вече са обжалвали в Софийския административен съд промяната в правилника на СОС, приета на 19 ноември 2009 г., с която се ограничава достъпът до заседанията и правото на гражданите да се изказват след писмена заявка.

Те имат подкрепата на обществения посредник Ангел Стефанов, който е изпратил писмото им до председателя на СОС Андрей Иванов. В петък те са изпратили писмо и до охранителната полиция, защото, по думите им, може да се окаже, че полицаите на входа на Столичната община (СО) са действали само по устна заповед.

Гражданите са препращани да наблюдават заседанията на монитори в приемната на СО на ул. "11 август". Това е нарушение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, конституцията, европейската харта за участие в местното самоуправление, европейския кодекс за добро поведение на администрацията, стратегията на ЕС за иновации и добро управление на местно ниво, заявиха от гражданските сдружения.

Според инициаторите присъствието и участието на граждани в заседанията на общинския съвет е проблем само в София, защото, както те посочиха, в над 100 селища в страната граждани присъстват и свободно се изказват по време на работа на съветите.

Споделяне

Още от България