1650 пенсионери аут от администрацията

Предвижда се да могат да заемат държавна служба само по заместване

1650 пенсионери аут от администрацията

Пенсионерите няма да могат да работят като държавни служители. Такова предложение за промяна в Закона за държавния служител предлага финансовото министерство чрез закона за бюджета.

В момента държавните служители, които са упражнили правото си на пенсия, но продължават да работят на държавна служба, са 1650 души. Така те взимат и пенсия, и заплата.

Ако промените се приемат, пенсионерите ще трябва да напуснат работните си места.

"Това ще даде възможност да се предложат свободни места на млади висококвалифицирани кадри, които да стартират кариерата си в държавната служба и да намерят реализация в България, както и ще предостави възможност за кариерно развитие и по-добра мотивация на държавни служители със стаж в администрацията. В същото време, тази промяна ще доведе до повишаване на качеството на работа на държавната администрация и по-бързо и по-ефективно използване на новите технологии", гласят мотивите на ведомството на Владислав Горанов.

Все пак предложението на МФ предвижда да се остави "вратичка" пенсионери да бъдат наемани по заместване, например когато служителят-титуляр е в отпуск по майчинство. Другият вариант е да бъде нает на трудов договор.

"Освободените държавни служители, които ще са в хипотезата на несъвместимост, ще могат освен по заместване в държавната администрация, да бъдат наемани по трудови правоотношения както в бюджетния сектор, така и в частния сектор, така че няма да бъдат в хипотеза на невъзможност да полагат труд", допълват още от МФ.

Промяната засяга държавните служители, включително администрацията в МВР и Министерството на отбраната, но не и останалите служители в силовите ведомства. Според експерти е възможно между първо и второ четене на законопроекта да се направи промяна, така че забраната да обхване изцяло и силовите ведомства.

Хората в администрацията, които предстои да се пенсионират, но все още не са го направили, могат да продължат да работят и след навършване на пенсионна възраст, стига да не са упражнили правото си на пенсия. Така те ще взимат само заплата.

Със закона за бюджета за 2019 г. се прави актуализация на тазгодишния бюджет, с която се узаконяват отпуснатите още през януари допълнителни 100 млн. за заплати в МВР и 17.3 млн. лв. за възнаграждения в Министерството на правосъдието, основно служители на затворите.

Промяна ще има и в заплатите на съдебната власт. Те ще се увеличат не с 10%, колкото в държавната администрация, а с 12.4%.

Освен това от 2019 г. на практика ще започне да функционира допълнителното материално стимулиране на специализираните съдилища.

Предлага се и промяна в закона за съдебната власт, с която разходите за облекло на съдебните служители се преравняват на тези за държавните служители – 450 лв. на година. Сега те получават сума, равна на тази за магистратите – две средни работни заплати за година (тоест около 2160 лв.). Намаляване на парите за облекло на магистратите не се предвижда.

Споделяне

Още от България