18 000 деца са напуснали преждевременно училище миналата година

Близо 18 000 ученици са напуснали общообразователните училища преждевременно през миналата година, сочат данни на НСИ, публикувани във вторник. Най-голямата част – около 15 000 - са прекъснали учението си в етапа на основното образование.

Децата спират да ходят на училище предимно по семейни причини. Това важи за почти половината от напусналите. Поради нежелание да се учат са спрели да посещават класните стаи 21% от децата.

Същевременно статистиката отчита, че относителният дял на хората с основно и по-ниско образование намалява. Ако през 2004 година той е бил 28.4% от цялото население на страната, през 2007 година е стигнал 22.6%, а през 2008 година – 22.5%.

Относителният дял на българите с висше образование (колеж и университет) се увеличава от 21.7% през 2004 г. на 22.4% през 2007 г. и достига 22.8% през 2008 г. Делът на хората със средно образование се увеличава от 50% през 2004 г. на 55.1% през 2007 г., а през 2008 г. е 54.8%.

Това означава, че в момента 77.6% от населението в активната трудова възраст (25-64 г.) е със средно или висше образование. Относителният дял на младежите на възраст 20-24 години със завършено най-малко средно образование е 83.5% за 2008 година.

Положителна тенденция се забелязва и по отношение на дела на преждевременно напусналите училище сред младежите на възраст 18-24 години, който намалява от 21.4% през 2004 година на 15.3% през 2008 година.

Общият брой на студентите в България в началото на учебната 2008/2009 година, включващ записаните в четирите образователно-квалификационни степени "професионален бакалавър", "бакалавър", "магистър" и "доктор" е 274 200 души.

Споделяне

Още от България