$181,5 млн. преки чужди инвестиции за първите три месеца на годината

181,5 млн.долара са преките чуждестранни инвестиции в България за първото тримесечие на тази година, съобщи председателят на Агенцията за чуждестранни инвестиции /АЧИ/ Павел Езекиев.Той уточни, че в тази сума не са включени постъпленията от приватизационни сделки.

По предварителни данни на БНБ, чуждите инвестиции са се увеличили с 43,7% в сравнение със същия период на предходната 2002 година.

Най-голям е делът на инвестициите във финансовия сектор, увеличение има в секторите на услугите, транспорта и телекомуникациите.

Според председателя на АЧИ, за подобряване конкурентноспособността на българската икономика е необходимо да се насърчават инвестициите в сектори, които са в растеж в европейски план - туризъм, високи технологии, специализирани индустриални технологии, енергетика.

Той допълни, че прогнозите на АЧИ до края на годината са чуждестранните инвестиции на зелено да достигнат 500 милиона евро.

Езекиев съобщи още, че от началото на 2003 г. АЧИ е осъществила над 100 индивидуални срещи с чуждестранни инвеститори от сферата на енергетиката, туризма, хранително-вкусовата и текстилната промишленост.

По БТА

Още от Бизнес