2 109 478 души са били наетите с трудови договори в края на 2004 г.

Наетите по трудови и служебни правоотношения в края на декември 2004 г. са били 2 109 478 души, съобщи в петък националната статистика. През януари 2004 г. работещите с трудови договори са били 2 089 842 или с близо 20 хиляди по-малко.

Анализът на заетостта по месеци показва, че през летните месеци заетите с трудови договори са били с близо 80 хиляди повече от регистрираните в Националния осигурителен институт (НОИ) през януари. Към края на есента обаче броят им се стопява с близо 60 хиляди. Летният пик се обяснява със сезонната заетост в туризма и сферата на услугите.

В обществения сектор наетите с трудови договори в края на 2004 г. са били 717 920 души., което е с около 34 хил. души по-малко от началото на годината. Намалението е главно в сектора на държавните и общински дружества и организации, предимно поради приватизацията и ликвидацията на част от тях.

Същевременно заетите в държавната и общинска администрация са се увеличили с около 10 хиляди души от 111 760 през януари на 121 545 наети през декември 2004 г., въпреки прокламираното от правителството намерение за намаляване на администрацията и въвеждането на услугите на едно гише.

В частния сектор работниците с трудови договори също отбелязват ръст от над 50 хиляди за година. През януари 1 338 207 са наетите с договори, а през декември - 1 391 558. Все по-голямата заетост на работници с договори в частния сектор може да се обясни с продължаващото оживление в икономиката и с продължаващото легализиране на договорните отношения, повечето от които в предните години бяха преобладаващо нерегистрирани в осигурителния институт.

Споделяне

Още от Бизнес