20% от обществените поръчки са със съществени нарушения

20% от обществените поръчки са със съществени нарушения

При 20% от проверените от Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) през 2017 г. са открити съществени нарушения, става ясно от отчета на институцията за миналата година, одобрен в сряда от правителството. При други 19% от търговете има нарушения от процедурен характер.

През миналата година АДФИ е проверила 1138 обществени поръчки на стойност над 1.26 млрд. лв.

Съществени нарушения, свързани с неспазване на принципите на Закона за обществените поръчки, са констатирани при 229 поръчки, представляващи 20% от проверените. При 216 или при 19% от общо проверените търгове са констатирани нарушения от процедурен характер. "Дейността по възлагане и изпълнение на обществените поръчки продължава да е високорискова, но с тенденция към понижение", е заключението на инспекцията.

През 2017 г. агенцията е извършила 428 финансови инспекции, от които 152 са планови. Контролната дейност на АДФИ допринася както за своевременно отстраняване на причинени вреди, така и за реално възстановяване на средства и недопускане на незаконосъобразно разходване на публичен ресурс.

Установените през 2017 г. вреди са в размер на 10 624 403 лв., което е с 2 213 189 лв. повече спрямо 2016 г. Предотвратените вреди на бюджета са в размер на 4 486 766 лв., което е четири пъти повече в сравнение с предходния отчетен период.

За вреди на стойност 1 093 418 лв. финансовите инспектори са образували начетно производство. Съставени са 23 акта за начет срещу 39 длъжностни лица. За установени вреди в размер на 4 904 956 лв., за които не са налице законовите основания за търсене на пълна имуществена отговорност, са дадени указания за уреждане на финансовите отношения с получателите на средствата в случаите, когато не е изтекъл давностният срок за имуществената отговорност.

Докладите от финансови инспекции, при които са установени данни за извършено престъпление, както и всички доклади от извършени финансови инспекции, възложени с прокурорско постановление, са 134.

Споделяне

Още по темата

Още от Бизнес

Ако съдите по първите му стъпки, какъв е основният приоритет на служебния кабинет?