20 съвета как да се държим с медиите - урок за неправителствените организации

На провелата се Първа европейска ресурсна банка в Боровец, 29-30 октомври 2004 г. (www.rbeurope.org) се състоя дискусия как неправителствените организации трябва да общуват с медиите. Ето и някои от основните препоръки на участниците в нея:

1. Обяснявайте добре своята позиция.
Ако медиите не разбират какво искате да кажете много е вероятно да останете неразбрани и от публиката.

2. Избирайте медии, които отговарят на вашата сфера на действие и с публика, която е вашата целева група.

3. Избягвайте медии, които се обвързани с определена политическа сила
Публиката ще ви свързва с определена партия и много трудно ще можете да се разграничите от нея в бъдеще.

4. Участвайте в предавания по телевизията след като вече сте публикували материали в печатни издания
Телевизионните интервюта обикновено траят 5-6 мин. и журналистът ще се опита да извлече една фраза, която да е посланието на изявата ви, а това може да е опасно.

5. Работете с медии, които ви възприемат на сериозно
Ако се опитвате да работите с медии, които явно не възприемат идеите ви, те винаги ще са подозрителни и ще търсят повод да ви компрометират.

6. Коментирайте важни за организацията ви събития веднага.
Огласяване на становище на организацията ви по определен проблем трябва да става веднага - никой няма да обърне внимание на вашето мнение след месец.

7. Следете внимателно предстоящи събития
Трябва да сте подготвени да коментирате определени теми на момента ако ви потърси журналист.

8. Винаги започвайте даден материал с най-важното послание
По този начин няма да се налага редакция от страна на журналиста и ще се ограничи шансът това да обърка целия смисъл на материала.

9. Ако темата, по която пишете, е прекалено специфична сложете подзаглавие на материала си
Не винаги основното заглавие може едновременно да определи темата на материала и да дефинира тезата на автора. Затова в определени случаи може да се сложи подзаглавие на статията, за да е по-разбираема за публиката.

10. Бъдете на разположение за интервюта и коментари
Дори вашите изказвания да не се публикуват всеки път е добре да коментирате дадени събития при молба на журналистите. Често те разполагат с необходимата информация за материал, но имат нужда от източник за по-голяма достоверност.

11. Разберете какво е от интерес за медиите и се опитайте да го намерите във вашата работа

12. Винаги предоставяйте някакви данни, но без да прекалявате
Наличието на данни и цифри в материалите гарантира достоверност, но не трябва да се прекалява.

13. Осигурете "лесно достъпна" информация на публиката
Създаването и постоянното обновяване на Интернет страница е сред основните похвати за връзка с целевата група. Редовното предоставяне на информация за дейността ви чрез електронна поща (без да прекалявате) е отличен начин да информирате публиката си.

14. Използвайте разбираем и правилен език

15. Винаги предоставяйте източниците си и малко информация за организацията ви
В съобщения за медиите е добре да се включва малък абзац с информация за организацията (година на създаване, основни сфери на дейност и експертиза, членове на управителното тяло и екип, публикации). Информацията не трябва да е повече от половин страница.

16. Избягвайте крайни позиции, за да не шокирате медиите и публиката
Ако имате наистина революционни идеи може да направите отделна Интернет страница, където да ги публикувате. Крайното мнение често не се възприема на сериозно, дори и да има основание за това.

17. Разширете целевата група от журналисти и публика
Работата с публика, която е запозната с вашата работа е лесна и удобна, но почти винаги има и други хора, които са готови да слушат и мислят.

18. Свършете по-голямата част от работата на журналиста
Част от журналистите не винаги разбират материята, за която пишат, и затова трябва материалът ви да е стегнат и съдържателен, за да не се налага редакция.

19. Издавайте съобщения за медиите
Медиите обичат сбита информация и ако тя им бъде поднесена под формата на съобщение вероятността тя да бъде публикувана веднага е много голяма.

20. Медийното присъствие на неправителствената организация не трябва да бъде самоцел, а начин за осъществяване на целите на организацията.

Още от България

Какво се крие зад истерията с "отнемането и продаването на деца"?