21 липси по темата за въздуха

21 липси по темата за въздуха

Духна вятър. Хората си отдъхнаха. И общинарите си отдъхнаха. Размина се... До следващия път…

Само припомням Големия смог в Лондон от 1952 г., когато загиват около 12 000 човека, а над 100 000 продължават да имат тежки здравословни проблеми с години. За да избегнем подобен сценарий, трябва да променим подхода си към кризата.

В основата на всяка криза стоят липси. Конструктивно, ето някои липси, които стоят в основата на кризата с въздуха в София:

1. Липсва апаратура за измерване. Във всеки район на София. При 1.5 млрд. годишен бюджет, това е странно.
2. Липсва методология за подобно измерване.
3. Липсва критичност от страна на БАН. Срам за академиците.
4. Липсват прогностични модели. Хората модели на Вселената направиха как се разширява за милиарди години, ние за вятъра пет дена напред не можем.
5. Липсва аварийна предупредителна система. Вече има подобни системи за земетресения, ние за мръсен въздух не можем да направим.
6. Липсват данни – колко са хората в София, колко са колите в София, колко хора с какво се топлят, какво количество енергия е нужно, какви енергоизточници са налични…
7. Липсва анализ на причините за замърсяването. Битово горене, транспорт, фабрики, чистота на улиците, ремонти и строежи, изгаряне на отпадъци в промишлени сгради, .
8. Липсват систематичен подход.
9. Липсват целогодишни мерки. Ама мерки на общината. А не само тя да дава предписания какво ние да правим или не. Ако само гражданите ще взимат мерки, то за какво ни е общината.
10. Липсват подземни паркинги.
11. Липсва реформа, приватизация или поне някакво развитие на Топлофикация София.
12. Липсва идея за модернизация на топлоподаването в града.
13. Липсва мислене за нови подходи. Иновации, такива сложни неща...
14. Липсва модернизация на градския транспорт, развитие на електромобили или трамваи или тролейбуси или каквито и да заместители на ДВГ.
15. Липсва системна програма за озеленяване и засаждане на дървета по всички булеварди.
16. Липсва информация за пясъчни бури, започнали да идват до нас през последните години.
17. Липсва редовно почистване на улиците.
18. Липсва система за извозване на снега, след третиране с пясък.
19. Липсва план за газификация или друго енергийно решение на огромна площ от софийската котловина.
20. Липсва желание за работа с гражданските организации, привличането им към решаването на проблемите, липсва кризисен щаб.
21. Липсва признание от страна на общинските власти, че има системен проблем.

Това е далеч от изчерпателен списък. Но ако се тръгне от решаване на тези липси, може би ще сме с една крачка по-близо до чистия въздух. А даже и да има налични някои от изброените, те не са публични, не са в отворен формат, не са удобни за използване, не предразполагат към съставяне на модели и предложения за решение.

Май трябва да напомня, 21-и век сме, не 19-и. Надявам се общинарите да го разберат по-бързо…

Хубав ден!

#нитоденбезнатиск
#нитоденбезактивности
#нитоденбезпозиция
#искамедадишаме
#NUBAVOE #NONEEGOTOVO
#писнани

*Публикуваме коментара от личната страница на автора във Фейсбук 

Споделяне

Още по темата

Още от България