215 училища ще получат 105 млн. лв. за енергийна ефективност

Регионалното министерство предостави 105 млн. лева от Оперативна програма "Регионално развитие" (ОПРР) на 58 общини, с които ще се финансират проекти за енергийна ефективност в 215 училища, детски ясли и градини на територията на страната.

Парите са по две схеми – за енергийно ефективни мерки в градски образователни заведения и в 178 малки общини.

Първата схема е за 78 млн. лв – 66 млн. европейско и 12 млн. собствено финансиране. Втората схема е за 27 млн. лв., от които съфинансирането от еврофондовете е 23 млн.лв., а финансовият принос на кандидата е 4 млн. лв..

Чрез тях общините ще повишат енергийната ефективност в забавачки, училища и спортни салони и ще внедрят възобновяеми енергийни източници в тях. Очакванията са така да се икономисват над 2 млн. мегаватчаса годишно.

По време на подписването на договорите зам.-регионалният министър Лиляна Павлова призова бенефициентите по двете схеми да мобилизират своите екипи, за да могат максимално бързо да подготвят и проведат тръжните процедури.

Тя съобщи, че към днешната дата общият размер на предоставената по Оперативна програма "Регионално развитие” 2007 -2013 г. безвъзмездна финансова помощ е 1.6 млрд. лв. Разплатените средства са 326 млн. лв.

Споделяне

Още от Бизнес