2174 българи са загинали при трудови злополуки за 14 години, според КНСБ

2174 български работници са загинали при трудови злополуки за периода 1990-2003 г. , 1454 от които на работните си места. За същия период трайно са инвалидизирани 1423 работника, а 200 489 български граждани са претърпели трудови злополуки, довели до временна неработоспособност.

Тези данни се сочат в писмения апел за спазване на безопасните условия на труд, отправен от лидера на КНСБ Желязко Христов към работодатели и работници във връзка със Световния ден за безопасност и здраве при работа 28 април, съобщи БТА.

През 2003 г. в България са станали 98 смъртни злополуки. Най-голям е броят им в строителството -13, транспорта -12, добива на въглища, руди, торф и минерални суровини - 5, производство на дървен материал - 4, производство и леене на метали - 4, селско и горско стопанство -11. По данни на НОИ, през първите месеци на 2004 г. станаха нови 28 смъртни злополуки, пише в документа.

Христов заявява, че условията на труд в България не само че не се подобряват, а е налице тенденция на тяхното деградиране. От около 2 600 000 осигурени за трудова злополука лица над 320 000 работят при вредни или опасни за тяхното здраве условия на труд или при неприемливо висок професионален риск. Според лидера на КНСБ се укриват трудови злополуки.

КНСБ настоява парламентът да приеме Закон за инспекцията по труда и да ратифицира важни конвенции на Международната организация по труда в областта на безопасността и здравето при работа. Синдикатът иска да се укрепи административния капацитет на инспекцията по труда и НОИ, както и да се въведат диференцирани осигурителни вноски за риска трудова злополука и професионална болест от 1 май 2005 г.

КНСБ иска и данъчни и митнически облекчения за бизнеса при инвестиции в условията на труд.

Споделяне

Още от България

Колко време давате на новия парламент?