220 лв. минимална заплата, 10% плосък данък, скок на акциза върху цигарите

220 лв. минимална заплата, 10% плосък данък, скок на акциза върху цигарите

Минималната работна заплата от следващата година ще бъде 220 лв. или с 40 лв. повече от сегашната, доходният данък ще бъде с една ставка от 10%, а акцизите на цигарите и на горивата ще се увеличат.

Това е записано в средносрочната фискална рамка за периода 2008-2010 г., одобрена на заседанието на правителството в четвъртък. Рамката е разработена след като основните ѝ параметри бяха договорени на срещата на лидерите на тройната коалиция в двореца „Евксиноград” на 29-30 юли т. г.

За следващата година се предвижда брутният вътрешен продукт да нарасне с 6%, като този темп се запази и до 2010 г., инфлацията да е 3,7%, годишно, като в края на периода намалее до 2.6%, а бюджетният излишък да е 2.5%.

Предвижда се догодина данъчната ставка да е една за доходите на физически лица в размер на 10%. Ниските заплати ще бъдат коригирани еднократно, за да се компенсира облагането с 10%.

Минималната работна заплата през 2008 г. ще бъде 220 лв. или с 40 лв. повече от сега.

Заплатите в бюджетната сфера ще бъдат повишени с не повече от 10% от 1 юли 2008 г. Те могат да нараснат допълнително за сметка на оптимизиране на административните и институционалните структури.

От 1 октомври тази година осигурителните вноски ще бъдат намалени с 3 процентни пункта – 1% за фонд „Пенсии” и 2% - за фонд „Безработица”. Предвижда се и промяна в съотношението между работодателска и лична вноска по Кодекса за социално осигуряване на 60:40 за 2008 г.

През 2008 г. максималният месечен осигурителен доход ще бъде 2000 лв., а минималният - 240 лв. В момента те са съответно 1400 лв. и 220 лв.

Размерът на здравната вноска за децата под 18 г. и за учещите редовно след тази възраст до завършване на средното образование ще бъде увеличена от 0,5 на 3% от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица през 2008 г. Тази вноска изцяло, както е и в момента, ще се покрива от държавата.

Пенсиите ще бъдат повишени с 10% от 1 октомври 2007 г. Първото повишение бе от 1 юли т. г. също с 10%.

През следващите три години пенсиите ще бъдат индексирани по възприетото швейцарско правило 50/50 – т. е. 50% от индекса на инфлацията за текущата година и 50% от ръста на осигурителния доход от предходната година.

И догодина корпоративният данък остава 10%, а ДДС – 20%.

Акцизът на цигарите ще бъде повишен с 50% от последната договорена стъпка през 2008 г. и останалите 50% през 2009 г., а на горивата с 0,05 лв./л през 2008 г. с оглед достигането на минимални равнища на ставките в ЕС. На практика при цигарите това означава, че от сегашния акциз от 74.75 лв. за 1000 къса налогът ще стане 100 лв. за 1000 къса. Това означава поскъпване на цигарите с цена от 2.60 лв. за кутия, колкото струва „Виктори”, на 3.40 лв. от догодина.

Акцизът на горивата ще се повиши с 5 стотинки на литър.

Споделяне

Още от Бизнес