23 граждански проекта ще се реализират с финансиране от "Лидл"

23 граждански проекта ще се реализират с финансиране от "Лидл"

Двадесет и три проекта в областите на образованието, на околната среда и на културата и историческото наследство ще бъдат реализирани от граждански организации в 27 селища с финансиране от "Лидл България". Те бяха отличени в четвъртото издание на инициативата "Ти и Lidl за по-добър живот", сред общо кандидатстващите 139 проекта от 66 населени места. Те се бореха за безвъзмездните общо 170 000 лв. Всеки от одобрените проекти ще получи финансиране до 10 000 лв. и ще бъде реализиран в рамките на12 месеца.

Най-голяма подкрепа получават проектите в областта на образованието – 12. 12 на брой. Повечето от тях са насочени към въвеждането на иновативни методи на преподаване, ранното детско развитие, повишаване на интереса на децата към четенето, както и към мотивиране на младите за повече физическа активност на открито.

Шест са екопроектите, които ще получат финансиране. Освен замърсяването на природата, те адресират и проблеми, свързани с теми като местообитанието на пчелите, намаляване употребата на пластмаса и рециклирането. В категория "Култура и историческо наследство" има 5 отличени проекта. Те ще се фокусират върху различни методи за използване на новите технологии за съхранение и предаване на историята към следващите поколения, посредством дигитализация на културното наследство.

" Пожелавам ви с много желание и отношение да реализирате своите идеи, да дадете своя принос в подобряването на средата и качеството на живот във вашите местни общности и през следващата година да заемете своето място в Картата на въздействието на "Ти и Lidl за по-добър живот" с отличните резултати, които вярваме, че ще постигнете", каза Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България.

"Визията на "Лидл" за по-добър живот, обединена с усилията на гражданските организации, води до истинска промяна и до истински по-добър живот за определени общности в страната. Това е от изключително значение за развитието на гражданското ни общество и следва да бъде продължено във времето", коментира Николова, изпълнителен директор на Фондация "Работилница за граждански инициативи", която е партньор в начинанието.

"За 2020 г. даренията от компаниите са повече в сравнение с предходната година, което е пряко свързано с Covid-19 кризата. Затова е много важен примерът, който дава Lidl с факта, че продължава програмата "Ти и Lidl за по-добър живот", в подкрепа на онези хора, които са активни, решават проблеми или реализират идеи, за които имат вдъхновение", заяви Красимира Величкова, директор на Български дарителски форум, също партньор на инициативата.

Получените проекти бяха оценени на три етапа. Първият бе проверка по административните критерии. Във втория и третия проектите бяха оценени първо от жури с опит и експертиза по тематичните области на конкурса и след това от служители на "Лидл България".

Споделяне

Още от България