2/3 от европейците смятат, че проблемът с мигрантите трябва да се решава централно от ЕС

Безпокойството от бежанците и тероризма нарастват

Снимка: БГНЕС

Имиграцията и тероризмът са двете теми, по които опасенията на европейските граждани нарастват най-бързо според последното проучване на Евробарометър, поръчано от Европейския парламент.

Проучването е проведено сред 28 150 европейци на възраст над 15 години между 19 и 29 септември. Това е периодът, през който пристигането на бежанци по границите на ЕС и трагичната смърт на много мигранти бяха широко отразени от медиите. Резултатите от проучването бяха публикувани в четвъртък, когато лидерите на ЕС се събират да обсъждат мерки срещу миграционния поток.

Близо две трети от българите смятат, че решенията по проблема с миграцията трябва да се вземат на ниво ЕС, а не само от националните правителства, сочи изследването на "Евробарометър". Това е средният резултат за всички страни членки.

Национални различия по темата с миграцията

Проучването констатира национални различия, които вече доведоха до сериозни спорове между страните членки заради съпротивата на държави от Централна и Източна Европа срещу централизираната релокация на бежанци.

Между 79 и 81% от жителите на Кипър, Германия, Испания, Люксембург и Холандия смятат, че ЕС трябва да взима повече решения по темата с миграцията. На другия полюс са Естония, Полша и Словакия, където 40% споделят това мнение.

В България позицията по темата е близо до средното ниво в целия ЕС. Според 65% от запитаните българи решенията по миграцията трябва да се вземат на европейско ниво.

Европейските граждани са разделени по подобен начин и по темата за прием на бежанци. Средно за ЕС 78% от анкетираните заявяват, че мигрантите трябва да бъдат разпределени сред държавите членки. Най-много гласове "за" има сред германците (97%), а най-малко – сред словаците и чехите с 31%.

От всички 78%, които подкрепят разпределението на бежанците сред страните членки, 75% подкрепят това да стане чрез задължителни квоти, определени от ЕС.

Повечето от анкетираните българи също са заявили, че търсещите убежище трябва да бъдат разпределени сред държавите членки, като 60% от тях напълно са се съгласили с това твърдение. Според 74% от анкетираните българи това трябва да стане чрез обвързващи квоти.

Нарастващо безпокойство от имиграцията и тероризма

Безпокойството от имиграцията и тероризма е показало най-голямо увеличение в сравнение с другите страхове на европейците, изследвани през 2013 г., като безработицата, социалните неравенства и финансовата криза.

За 47% от анкетираните, имиграцията е най-голямото предизвикателство пред ЕС и държавите членки, за разлика от 14% през 2013 г.

По този въпрос България отново се движи в средните нива за ЕС, като през 2013 г. за 12% от запитаните имиграцията е била проблем, докато в края на септември 2015 г. това вече се отнася за 49%.

Опасенията от тероризъм са споделени от 26% от анкетираните европейци, в сравнение с 11% през 2013 г.

Споделяне

Още от Европа

Какво очаквате от президента Радев през неговия втори мандат?